Aktualności

Powrót uczniów do nauki stacjonarnej od 10 stycznia 2022 r.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym, 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

W szkole obowiązują dotychczasowe procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów i pracowników szkoły (Zarządzenie dyrektora szkoły).

Szczególnie przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa.

 

Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznejpodstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.   


procedury bezpieczeństwa

Log in