Aktualności

Ranking "Perspektyw" 2022

Już po raz kolejny miesięcznik „Perspektywy" przygotował zestawienia najlepszych szkół ponadpodstawowych w Polsce. Według rankingu "Perspektyw" najlepszą szkołą techniczną w powiecie jest Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej.
W przypadku szkół technicznych - oceniano je za pomocą czterech kryteriów: sukcesów szkoły w olimpiadach, wyników matur z przedmiotów obowiązkowych, wyników matur z przedmiotów dodatkowych, oraz wyników egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej.
W zestawieniu 38 szkół technicznych w województwie na miejscu 27. znalazło się Technikum nr 2 (Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika), miejsce niżej w rankingu zajmuje Technikum nr 6 (Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. inż. E. Kwiatkowskiego), a na miejscu 34.  znalazło się Technikum nr 1 (Zespół Szkół Technicznych im. Armii Krajowej). 

Log in