Aktualności

XXII RANKING PERSPEKTYWY 2020

9 stycznia 2020 r.  na oficjalnej gali w auli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podane zostały wyniki XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020. Już po raz 22. miesięcznik „Perspektywy" przygotował zestawienia najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce.
W przypadku techników, oceniano je za pomocą czterech kryteriów: sukcesów szkoły w olimpiadach, wyników matur z przedmiotów obowiązkowych, wyników matur z przedmiotów dodatkowych, oraz wyników egzaminu zawodowego. Źródłem danych do sporządzenia tego rankingu były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej.

Już po raz piąty Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku -Kamiennej  zajął I miejsce w powiecie i jest najlepszym TECHNIKUM w mieście! Jesteśmy wśród najlepszych 25 szkół technicznych w województwie świętokrzyskim.

Ranking Perspektyw z roku na rok nabiera coraz większego znaczenia. Jest robiony profesjonalnie i głównie po to, aby szkoły mogły porównywać efekty swojej pracy. Gratulacje dla nauczycieli i uczniów ZSE. 


Log in