Aktualności

Egzaminy poprawkowe - zmiana godzin

We wtorek 28.08.2018 r. zostaną przeprowadzone egzaminy poprawkowe według harmonogramu:

- godzina 8.15 – matematyka, pracownia baz danych, język niemiecki, angielski, geografia

- godzina 10.00 - język polski, wychowanie fizyczne.

Część pisemna i ustna w tym samym dniu.

Log in