Aktualności

IV edycja Olimpiady Statystycznej

W dniu 07 listopada 2019 r. młodzież z klas trzecich i czwartych wzięła udział w IV edycji Olimpiady Statystycznej. Punktualnie o godz.11.00 uczniowie rozwiązywali test on-line, który trwał 45 minut. Organizatorami olimpiady są Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Olimpiada Statystyczna jest współfinansowana ze środków MEN a celem jej jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. W ramach trójstopniowej rywalizacji spośród uczestników zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów. Życzymy sukcesów.Log in