Aktualności

VI EDYCJA 2019/2020 KONKURSU „TURBOLANDESKUNDE – DIE SCHWEIZ“

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Konkurs odbywa się pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) oraz przy wsparciu Goethe Institut w Warszawie.

Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych w Polsce.

W dniu 06.12.2019r. (godz. 13:00-14:30) uczniowie rozwiązują w grupach trzyosobowych (o składzie zespołu decyduje nauczyciel) test, przesłany do zgłoszonych szkół drogą mailową przez koordynatora konkursu w regionie.
Test w formie dwujęzycznej (pytania są jednocześnie w języku polskim i niemieckim) będzie zawierał pytania zamknięte oraz otwarte na temat m.in. geografii, historii, gospodarki, kultury oraz realiów krajów niemieckiego obszaru językowego. W roku szkolnym 2019/2020 pytania będą dotyczyły Szwajcarii. Jeśli w szkole jest mniej niż 9 chętnych uczestników, uczniowie piszą test indywidualnie.

Zgłoszenia do p. Małgorzaty Wolskiej do dnia 27.11.

Mile widziane grupy trzyosobowe!

Log in