Aktualności

Egzamin na Certyfikat Księgowego

Na podstawie zawartego z Centrum Informacji Księgowej porozumienia, nasza szkoła stanie się ośrodkiem egzaminacyjnym, w którym będą przeprowadzane egzaminy na Certyfikat Księgowego. Pierwsze spotkanie organizacyjne, które poprowadzi p. Maksym Popow, Kierownik Projektu dla Szkół C.I.K., odbędzie się 19 lutego 2020 r. 
Wszystkie osoby (uczniowie lub niedawni absolwenci w zawodzie technik ekonomista) zainteresowane udziałem w prelekcji oraz przystąpieniem do egzaminu,proszone są o kontakt z p. Wicedyrektor Iwoną Dębińską. 

Log in