Aktualności

Porządek wchodzenia do szkoły na egzamin maturalny!!!

Komunikat dla zdających egzamin maturalny – tryb i godzina wchodzenia do szkoły na egzamin

Bardzo proszę zapoznać się z poniższym komunikatem dotyczącym trybu i godziny wchodzenia do sal na egzamin oraz opuszczania budynku szkoły po egzaminie:

08.06. g. 9.00 – język polski PP

Udostępnione zostaną wszystkie trzy wejścia do szkoły.Zdający w sali 1A (sala gimnastyczna) wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska przy sali gimnastycznej. Zdający zobowiązani są przyjść na egzamin o godz. 8.00. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają budynek szkoły tym samym wejściem.

Zdający w sali 1B (39) i sali nr 2 (40) wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska obok sali nr 20 i wchodzą na piętro klatką schodową obok wejścia. Zdający w sali 1B zobowiązani są przyjść na egzamin o godz. 8.15, a zdający w sali nr 2 o godz. 8.30. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają budynek szkoły tym samym wejściem: najpierw zdający z sali nr 2, po 5 minutach zdający z sali nr 1B.

Zdający w sali 1C (38), sali 2B(35), sali nr 3 (55) i sali nr 4(53) wchodzą do szkoły wejściem głównym i klatką schodową obok sklepiku. Zdający w sali 2B (35) zobowiązani są przyjść na egzamin o godz. 8.15, a pozostali o godz. 8.30. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają szkołę tym samym wejściem w następującym porządku: z sali 1C (38) z chwilą zakończenia egzaminu, po 5 minutach – z sali nr 2B(35), po kolejnych 5 minutach z sali nr 3, w ostatniej kolejności – z sali nr 4.

Zdający oczekujący w tym dniu na egzamin z j.polskiego na poziomie rozszerzonym o godz. 14.00 mogą opuścić budynek lub pozostać w szkole. Do ich dyspozycji zostanie udostępniona świetlica oraz sala nr 24. Zdający mają obowiązek zachować obowiązujące zasady bezpieczeństwa: poruszać się w maseczkach lub przyłbicach, zachować dystans od innych, zajmować co drugą ławkę zachowując wymagane odległości od kolegów.

08.06. g.14.00 – j.polski PR

Zdający w sali nr 2 (40) wchodzą do szkoły głównym wejściem i klatką schodową obok sali nr 20 na piętro. Zdający zobowiązani są przyjść na egzamin o godz. 13.25.

09.06. g. 9.00 – matematyka PP

Zdający w sali 1A (sala gimnastyczna) wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska przy sali gimnastycznej. Zdający zobowiązani są przyjść na egzamin o godz. 8.00. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają budynek szkoły tym samym wejściem.

Zdający w sali 1B (38), sali nr 2 (40), sali nr 5(39) wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska obok sali nr 20 i wchodzą na piętro klatką schodową obok wejścia. Zdający w sali 1B zobowiązani są przyjść na egzamin o godz. 8.15, zdający w sali nr 5 o godz. 8.30, a zdający w sali nr 2 o godz. 8.40. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają budynek szkoły tym samym wejściem: najpierw zdający z sali nr 2, po 5 minutach zdający z sali nr 5, po kolejnych 5 minutach z sali nr 1B.

Zdający w sali 1C (33), sali 6(35) i  sali nr 9(30) wchodzą do szkoły wejściem głównym
 i klatką schodową obok sklepiku. Zdający w sali 1C (33) zobowiązani są przyjść na egzamin o godz. 8.15, w sali nr 6 o godz. 8.25, a w sali nr 9 o godz. 8.35. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają szkołę tym samym wejściem w następującym porządku: z sali nr 9 (30) z chwilą zakończenia egzaminu, po 5 minutach – z sali nr 6(35), po kolejnych 5 minutach z sali nr 1C.

10.06. g.9.00 – język angielski PP

Zdający w salach nr 2A(40), nr 5A(39), nr 5B(61), nr 7A(38) i nr 7B(59) wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska obok sali nr 20 i wchodzą na piętro klatką schodową obok wejścia. Zdający w sali nr  2A zobowiązani są przyjść na egzamin o godz. 8.15, w sali nr 5B o godz. 8.20, w sali nr 5A o godz. 8.25, w sali nr 7B o godz. 8.30, w sali nr 7A o godz. 8.35. Po zakończeniu egzaminu  zdający opuszczają budynek tym samym wejściem: najpierw zdający z sali 2A, po 5 minutach z sali 5A, po kolejnych 5 minutach z sali 7A, po następnych 5 minutach z sali 5B, po kolejnych 5 minutach z sali 7B.

Zdający w salach nr 8A(35), 2B(52), 8B(30), 9(33), 3(55) i 4(53) wchodzą do szkoły wejściem głównym i klatką schodową obok sklepiku. Zdający w sali nr 9 zobowiązani są przyjść na egzamin o godz. 8.10, w sali nr 2B(52) o godz. 8.15, w sali nr 8A(35) o godz. 8.20, w salach nr 3(55) i 4(53) o godz. 8.25, w sali nr 8B o godz. 8.30. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają budynek tym samym wejściem: najpierw zdający z sali nr 8B, po 5 minutach z sali nr 9, po kolejnych 5 minutach z sali nr 8A, po następnych 5 minutach z sali nr 2B, po kolejnych 5 minutach z sal nr 3 i 4.

Zdający oczekujący w tym dniu na egzamin z j.angielskiego na poziomie rozszerzonym o godz. 14.00 mogą opuścić budynek lub pozostać w szkole. Do ich dyspozycji zostanie udostępniona świetlica oraz sala nr 24. Zdający mają obowiązek zachować obowiązujące zasady bezpieczeństwa: poruszać się w maseczkach lub przyłbicach, zachować dystans od innych, zajmować co drugą ławkę zachowując wymagane odległości od kolegów.

10.06. g.14.00 – język angielski PR

Zdający w salach nr 2(40), nr 7(38), nr 3(55) i nr 4(53) wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska obok sali nr 20 i wchodzą na piętro klatką schodową obok wejścia. Zdający w sali nr 2 zobowiązani są przyjść na egzamin o godz. 13.20, w sali nr 7 o godz. 13.30, w salach nr 3 i 4 o godz. 13.40. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają budynek tym samym wejściem: najpierw zdający z sali nr 2, po 5 minutach z sali nr 7, po kolejnych 5 minutach z sal nr 3 i 4.

Zdający w salach nr 8(52) i nr 5(33) wchodzą do szkoły wejściem głównym i klatką schodową obok sklepiku. Zdający w sali nr 5 zobowiązani są przyjść na egzamin o godz. 13.15., zdający w sali nr 8 o godz. 13.25. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają budynek tym samym wejściem: najpierw zdający z Sali nr 5, po 5 minutach z Sali nr 8.

15.06. g.9.00 – matematyka PR

Zdający w sali nr 6A(33) wchodzą do szkoły wejściem głównym i klatką schodową obok sklepiku. Zdający w salach nr 6B(40) i nr 5(39) wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska obok sali nr 20 i wchodzą na piętro klatką schodową obok wejścia. Wszyscy przystępujący do tego egzaminu zobowiązani są przyjść o godz. 8.25. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają budynek tym samym wejściem: najpierw zdający z sal nr 6A(33) i 6B(40), po 5 minutach z sali nr 5(39).

17.06., g. 14.00 – informatyka PR

Zdający w sali nr 3(55) wchodzą do szkoły wejściem głównym i klatką schodową obok sklepiku. Zdający zobowiązani są przyjść na egzamin o godz. 13.25. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają budynek tym samym wejściem.

UWAGA!!!!

W dniu 16.06. zdający informatykę zobowiązani są przyjść do szkoły w celu sprawdzenia poprawności działania komputera i wybranego przez siebie oprogramowania. Uczniowie przystępujący do tego egzaminu zobowiązani są do skontaktowania się z panią Marleną Cybulską i uzgodnienia godziny, wyznaczanej indywidualnie dla każdego zdającego.

19.06., g. 9.00 – geografia PR

Zdający w sali nr 2(33) wchodzą do szkoły wejściem głównym i klatką schodową obok sklepiku. Zdający zobowiązani są przyjść na egzamin o godz. 8.20. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają budynek tym samym wejściem.

Pozostałe egzaminy:

16.06. g.9.00 – biologia PR

16.06. g.14.00 – WOS PR

17.06. g.9.00 – chemia PR

18.06. g.9.00 – j.niemiecki PP

18.06. g.14.00 – j.niemiecki PR

24.06. g.9.00 – fizyka PR

24.06. g.14.00 – historia PR

Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym i wchodzą na piętro klatką schodową bliższą sali wyznaczonej na egzamin. Zdający są zobowiązani przyjść na egzamin na 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają budynek tym samym wejściem.

Joanna Romanowska
dyrektor szkoły

 

Log in