Aktualności

Komunikat dla zdających egzamin maturalny dotyczący stanu zdrowia

Przypominam, że zdający, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą nosić maseczek ani przyłbic zasłaniających usta i nos, mają obowiązek poinformowania o tym dyrektora szkoły w terminie do dnia 29 maja 2020 roku.

Zdający cierpiący na schorzenia o podłożu alergicznym, objawiające się katarem, kaszlem, łzawieniem z oczu itp., także zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły w terminie do 29 maja 2020 roku, przedkładając w sekretariacie szkoły stosowne zaświadczenie lekarskie (od lekarza pierwszego kontaktu lub od lekarza specjalisty). W wypadku alergików wykazujących podczas egzaminu objawy kojarzone w obecnej sytuacji z zakażeniem COVID-19 chodzi o wykluczenie podejrzenia zakażenia, które mogłoby skutkować unieważnieniem egzaminu.

Życzę wszystkim zdrowia i żelaznej odporności, także na stres.
Joanna Romanowska – dyrektor szkoły

Log in