Aktualności

Komunikat dla zdających egzamin zawodowy

Komunikat dla zdających egzamin zawodowy – tryb i godzina wchodzenia do szkoły na egzamin

Bardzo proszę zapoznać się z poniższym komunikatem dotyczącym trybu i godziny wchodzenia do sal na egzamin oraz opuszczania budynku szkoły po egzaminie; obowiązują oczywiście te same procedury bezpieczeństwa, które obowiązywały na egzaminie maturalnym (tj. maseczki, przyłbice, własne przybory do pisania itp.). Zdający z klas drugich i trzecich mają obowiązek zapoznać się wnikliwie z komunikatem dotyczącym powyższych procedur, który został umieszczony na stronie internetowej szkoły:

22.06. godz. 9.00 (TG.12), godz. 13.00 (T.12) – sala 33 – egzamin praktyczny

Zdający wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska obok sali nr 20 i wchodzą na piętro klatką schodową obok wejścia. Zdający zobowiązani są przyjść na egzamin 45 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają budynek szkoły tym samym wejściem.

23.06. godz. 10.00 – egzamin pisemny

Zdający w sali nr 1/sala gimnastyczna (EE.08) wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska obok sali gimnastycznej i kierują się wprost do sali gimnastycznej.  Zdający w sali nr 40/w rzeczywistości 33 (TG.12, A.35, E.12) wchodzą do szkoły wejściem głównym i kierują się na piętro klatką schodową obok sklepiku. Zdający zobowiązani są przyjść na egzamin 45 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają budynek szkoły tym samym wejściem.

23.06. godz. 12.00 – egzamin pisemny

Zdający w sali nr 33/w rzeczywistości sala gimnastyczna (A.27) wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska obok sali gimnastycznej i kierują się wprost do sali gimnastycznej. Zdający w sali 35/ w rzeczywistości 33 (A.36) wchodzą do szkoły wejściem głównym i kierują się na piętro klatką schodową obok sklepiku. Zdający w sali nr 38/ w rzeczywistości 40 (E.13, T.12) wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska obok Sali nr 20 i wchodzą na piętro klatką schodową obok wejścia. Zdający zobowiązani są przyjść na egzamin 45 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają budynek szkoły tym samym wejściem.

23.06. godz. 14.00 – egzamin pisemny

Zdający w sali nr 1/w rzeczywistości sala nr 33 (AU.29) wchodzą do szkoły wejściem głównym i kierują się na piętro klatką schodową obok sklepiku. Zdający w sali nr 35 i 38/ w rzeczywistości sala gimnastyczna (E.14) wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska obok sali gimnastycznej i kierują się wprost do sali gimnastycznej. Zdający zobowiązani są przyjść na egzamin 45 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają budynek szkoły tym samym wejściem.

24.06. godz. 8.00, 12.00, 16.00 – egzamin praktyczny

Zdający w sali nr 55-1 (AU.29) oraz w sali nr 49 (E.14) wchodzą do szkoły wejściem głównym. Uczniowie zdający w sali nr 49 kierują się na piętro klatką schodową obok sklepiku, natomiast zdający w sali nr 55-1 klatką schodową obok sali nr 20. Zdający zobowiązani są przyjść na egzamin 45 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają budynek szkoły tym samym wejściem.

25.06. godz. 8.00, 9.00, 15.00 – egzamin praktyczny

Zdający w sali nr 55 (A.27) oraz w sali nr 49 (E.14) wchodzą do szkoły wejściem głównym. Uczniowie zdający w sali nr 49 kierują się na piętro klatką schodową obok sklepiku, natomiast zdający w sali nr 55 klatką schodową obok sali nr 20. Zdający zobowiązani są przyjść na egzamin 45 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają budynek szkoły tym samym wejściem.

26.06. godz. 9.00, 15.00 – egzamin praktyczny

Zdający w sali nr 55 (A.36) wchodzą do szkoły wejściem głównym i kierują się na piętro klatką schodową obok sklepiku. Zdający zobowiązani są przyjść na egzamin 45 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają budynek szkoły tym samym wejściem.

27.06. godz. 8.00, 12.00 – egzamin praktyczny

Zdający w sali nr 57 (E.12 i E.13) wchodzą do szkoły wejściem głównym i kierują się na piętro klatką schodową obok sklepiku. Zdający zobowiązani są przyjść na egzamin 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają budynek szkoły tym samym wejściem.

02.07. godz. 8.00, 16.00 – egzamin praktyczny

Zdający w sali nr 57 (EE.08) wchodzą do szkoły wejściem głównym i kierują się na piętro klatką schodową obok sklepiku. Zdający zobowiązani są przyjść na egzamin 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają budynek szkoły tym samym wejściem.

03.07. godz. 8.00, 16.00 – egzamin praktyczny

Zdający w sali nr 57 (EE.08) wchodzą do szkoły wejściem głównym i kierują się na piętro klatką schodową obok sklepiku. Zdający zobowiązani są przyjść na egzamin 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają budynek szkoły tym samym wejściem.

Log in