Aktualności

Konkurs CyberSkiller Challenge Poland

W poniedziałek, 16 listopada 2020 odbył się I szkolny etap konkursu na CyberSkiller Challenge Poland. Nasi uczniowie rozwiązywali test online w dziedzinie cyberbezpieczeństwa na platformie konkursowej. W tym etapie zostanie wyłoniona 3-osobowa reprezentacja szkoły, która będzie reprezentować naszą szkołę w II etapie konkursu wojewódzkiego. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone 30 listopada 2020.
Ogólnopolski konkurs wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa ma za zadanie obudzić w uczniach pasję, otworzyć możliwości kariery zawodowej, dać szansę zmierzyć się z innymi i wyłonić największe polskie talenty w tej dziedzinie. Główną ideą konkursu jest zwiększenie świadomości uczniów a w związku z tym i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
W przeprowadzeniu konkursu jest wykorzystywana autorska platforma przeznaczona do edukacji najlepszych specjalistów w dziedzinie cyber security, która została opracowana przez kierownika katedry Cyberbezpieczeństwa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
Zwycięskie zespoły mogą liczyć na nagrody pieniężne oraz na warsztaty i praktyki z pracownikami oraz specjalistami z dziedziny cyberbezpieczeństwa realizowne przez Uniwersytet. 
 
- opiekun zespołów konkursowych M. Armata-Ołownia

 

Log in