Aktualności

Egzamin na certyfikat księgowego

Na podstawie zawartego w ubiegłym roku porozumienia między Zespołem Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej i Centrum Informacji Księgowej w Warszawie, nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, w którym przeprowadzane są egzaminy na Certyfikat Księgowego. Po zdaniu egzaminu państwowego można ubiegać się o wydanie certyfikatu i automatyczne wpisanie do rejestru Certyfikowanych Księgowych Polskich. Ważne jest również to, że nasi uczniowie i niedawni absolwenci kształcący się w zawodzie technik ekonomista lub technik rachunkowości do egzaminu podchodzą bezpłatnie.

W bieżącym roku szkolnym, wzorem swoich starszych koleżanek i kolegów z roku ubiegłego, uczniowie klasy 4 b, kształcący się w zawodzie technik ekonomista, wyrazili chęć przystąpienia do takiego egzaminu. W dniu dzisiejszym, 3 lutego, osoby zainteresowane uczestniczyły w spotkaniu organizacyjnym, które poprowadził p. Maksym Popow, Kierownik Projektu dla Szkół C.I.K. Kolejnym krokiem będzie zdanie egzaminu i otrzymanie certyfikatu.


Log in