Aktualności

Projekt „Staż dobry start III”

Z ogromną radością informuję, że dzięki uczestnictwu w projekcie „Staż dobry start III” nr RPSW.08.05.01-26-0002/19 realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 wspólfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8, Poddziałanie 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach nasza szkoła wzbogaciła się o sprzęt służący do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W pozyskanym pakiecie znalazły się dwie profesjonalne, w pełni wyposażone apteczki, fantom RKO wraz z automatycznym defibrylatorem, kamizelka – fantom do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy w przypadku zadławień oraz automatyczny elektryczny defibrylator (AED) treningowy. W niedalekiej (miejmy nadzieję) przyszłości, gdy tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli, specjaliści z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach – doświadczeni ratownicy medyczni – przeprowadzą dla sześćdziesięcioosobowej grupy uczniów naszej szkoły, którzy zakwalifikowali się do uczestnictwa w projekcie, zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pozyskany sprzęt przejdzie wówczas swój chrzest bojowy, potem będzie natomiast wykorzystywany w szkole na zajęciach z Edukacji dla Bezpieczeństwa, co niewątpliwie przyczyni się do podniesienia atrakcyjności tych zajęć.

Jeszcze bardziej cieszy fakt, że to wcale nie koniec dobrych wiadomości: w ramach tego samego projektu szkołą otrzyma wkrótce także sprzęt do pracowni hotelarskiej, w skład którego wejdzie cały pakiet wyposażenia baristycznego, a mianowicie: ekspress z młynkiem do kawy, szczotką do czyszczenia grupy kawowej i ślepym sitkiem (cokolwiek to znaczy), zaparzacz do kawy, kawiarkę, szklanki do kawy latte, filiżanki do kawy espresso, filiżanki do kawy Capuccino, odbijak do krążków kawowych i temper Motta do ubijania kawy. Dzięki temu kawa w Ekonomiku będzie parzona zgodnie z najwyższymi standardami :)

Mam nadzieję, że podzielacie moją radość i z jeszcze większą ochotą wrócicie do szkoły, gdy stanie się to możliwe.

Pozdrawiam serdecznie, dbajcie o siebie

Joanna Romanowska


Log in