Aktualności

Wykład on-line pod hasłem „Narzędzia w logistyce 4.0”

Rozpoczęliśmy współpracę z Wirtualną Akademią TransEdu wspierającą kształcenie uczniów i studentów branży TSL. Dziś tj. 17 lutego 2021 r. spedytorzy z klasy 2ep i 2eg wzięli udział w wykładzie on-line pod hasłem „Narzędzia w logistyce 4.0” prowadzonym przez Panią Lucynę Szierok- Giel.  Omówiono podstawowe narzędzia wspierające pracę w branży TSL: giełdy transportowe, system ERP (Enterprise Resources Planning) - planowania zasobów przedsiębiorstwa, system TMS (Transportation Management System) – system zarządzania transportem, tradycyjne narzędzia i aplikacje (np. goodloading). Zaprezentowano zmiany dokonujące się na przestrzeni lat: era - 1.0 Steam Engine, 2.0 Electricity, 3.0 Computers, 4.0 Data. Przedstawiono oczekiwania przyszłych pracodawców i potrzebne uczniom kompetencje.  Współpraca  z Wirtualną Akademią TransEdu będzie kontynuowana.

Log in