Konkurs przedsiębiorczości Ekonomika

Konkurs przedsiębiorczości Ekonomika

Regulamin Konkursu Przedsiębiorczości
I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie Przedsiębiorczości.
2. Organizatorem Konkursu Przedsiębiorczości (zwanego dalej Konkursem) jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku- Kamiennej, ul. Powstańców Warszawy 11.
3. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości, promowanie postaw przedsiębiorczych oraz upowszechnienie idei tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
II Zasady zgłoszenia do Konkursu

 1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od dnia 18.03.2019 r. do dnia 26.03.2019 r. na poprawnie wypełnionym formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie szkoły www.zseskarzysko.pl oraz w sekretariacie szkoły.
 3. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres e-mail szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.m  lub dostarczyć go osobiście do sekretariatu Szkoły.
 1. W przypadku przystąpienia do Konkursu osoby niepełnoletniej niezbędne jest wyrażenie zgody na udział w Konkursie oraz akceptacja jego regulaminu przez rodziców bądź opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej (Załącznik nr 1
  do Konkursu).
 1. O zakwalifikowaniu do Konkursu zdecydują kryteria określone w regulaminie rekrutacji .dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych natomiast w przypadku uczniów trzecich klas gimnazjum i ósmych klas szkół podstawowych kolejność zgłoszeń.

III Zasady Konkursu

 1. Konkurs odbędzie się w dwóch grupach wiekowych:
 • dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych,
 • dla uczniów trzecich klas gimnazjum i ósmych klas szkół podstawowych.
 1. W Konkursie będą mogli wziąć udział zainteresowani uczniowie (40 osób w każdej grupie wiekowej), którzy dostarczą do 26.03.2019 r. zgłoszenie uczestnictwa. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń maksymalnie do 29.03.2019 r. oraz do zwiększenia lub zmniejszenia ilości osób
  w każdej grupie wiekowej.
 2. Obie edycje Konkursu zostaną przeprowadzone w ZSE w dniu 02.04.2019 r.
 3. Konkurs będzie odbywał się równolegle w osobnych salach.
 4. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 50 pytań zamkniętych.
 5. Wyniki konkursu zostaną przesłane do zwycięzców drogą e-mail w dniu 02.04.2019 r. na adres podany w formularzu zgłoszeniowym a następnie opublikowane na stronie szkoły www.zseskarzysko.pl
 6. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zaplanowano na 04.04.2019 r. podczas uroczystego podsumowania projektu” Mikołaj Kopernik postawił
  na edukację”
IV Nagrody
 1. Dla zwycięzców Konkursu (miejsca od I do III) przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe: 
 • I miejsce: laptop wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem antywirusowym,
 • II miejsce: tablet wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem antywirusowym,
 • III miejsce: smartfon wraz z oprogramowaniem antywirusowym.
 1. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 2. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane oddzielnie w dwóch kategoriach:
 • dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych,
 • dla uczniów trzecich klas gimnazjum i ósmych klas szkół podstawowych
 1. Dla wyróżnionych uczestników konkursu (maksymalnie 5 osób) przyznane zostaną upominki (smartwatche, akcesoria komputerowe).
V Komisja Konkursowa
 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która składa się z Przewodniczącego  oraz minimum 3 Członków (nauczycieli przedmiotów ekonomicznych ZSE).
 2. Przewodniczący Komisji Konkursowej czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, pracą Komisji oraz przestrzeganiem Regulaminu.
VI Poufność
 1. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania zasady poufności dotyczącej otrzymanych w ramach Konkursu danych osobowych i innych informacji oraz zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim, chyba, że za pisemną zgodą uczestnika Konkursu.

VII Przepisy końcowe

 1. Przystępując do Konkursu tj. przesyłając formularz zgłoszeniowy, uczestnik Konkursu automatycznie wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora www.zseskarzysko.pl
  oraz do wglądu w siedzibie Organizatora.

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy - pobierz formularz

Tematyka Konkursu Przedsiębiorczości

 1. funkcjonowanie gospodarki rynkowej
 2. popyt i podaż
 3. bezrobocie
 4. inflacja
 5. NBP i banki komercyjne
 6. rekrutacja pracowników
 7. podatki, budżet państwa

Literatura:

1. Sylwester Gregorczyk, Maria Romanowska, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak  „Przedsiębiorczość bez tajemnic”, Wydawnictwo WSiP
2. Katarzyna Garbarcik, Magdalena Żmiejko „Przedsiębiorczość na czasie” , Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2012
3. Witryna internetowa NBP, www.nbpportal.pl lub inny podręcznik do „Podstaw przedsiębiorczości”.


Formularz zgłoszeniowy - pobierz formularz

Log in