Dlaczego warto wybrać ZSE?

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Kto z Was nie słyszał o „Ekonomiku”? W powiecie skarżyskim nie ma chyba nikogo, kto nie miałby w rodzinie absolwenta naszej szkoły. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku- Kamiennej jest bowiem szkołą z 92-letnią tradycją i wieloma sukcesami na koncie. Nie spoczywamy jednak na laurach: inspiruje nas działanie, w którym koncentrujemy się na innowacyjnym rozwoju i pracy na rzecz młodzieży, czego najlepszym dowodem jest Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika Perspektywy w 2015 r., 2016 r., 2017 r., 2018 r. w którym nasza szkoła znalazła się wśród 25 najlepszych techników w woj. świętokrzyskim i  zajęła zaszczytne pierwsze miejsce w tej grupie szkół w powiecie skarżyskim, Ten sukces cieszy i  jednocześnie  daje motywację do dalszej pracy.

Choć w codziennej pracy skupiamy się na sprawach bieżących i rozwiązywaniu aktualnych problemów, nie zapominamy także o tym, co nas ukształtowało:  dziewięćdziesiąt jeden lat  historii naszej szkoły. Regularnie, co pięć lat, organizujemy uroczyste jubileusze skłaniające do refleksji i dające okazję do wspomnień oraz pochylenia się nad dorobkiem byłych pracowników i uczniów placówki. 28 października 2017 r. obchodziliśmy święto 90 –lecia naszej szkoły połączone z uroczystym  zjazdem absolwentów.

Główne profile kształcenia są w naszej szkole od lat związane z finansami administracją i usługami. Oferujemy naukę w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik reklamy, technik handlowiec, technik spedytor. Nasza oferta jest stała, ściśle związana z potrzebami rynku pracy. Branże ekonomiczna, informatyczna, hotelarska, handlowa niezmiennie poszukują pracowników, nie brak ofert również w sektorze reklamowym i spedycji. Proponowane przez nas kierunki kształcenia gwarantują więc stabilne perspektywy pracy nie tylko na rynku lokalnym, ale także w całym kraju i poza jego granicami. Obecnie uczy się u 377 uczniów w 13 oddziałach. Szkoła nastawiona jest na potrzeby uczniów. Młodzież ma dostęp do pracowni przedmiotowych, 5  pracowni komputerowych - w tym 2 nowych zakupionych ze środków UE w 2018r., z drukarką 3D firmy Zortrax M200 Plus,  Internetu - OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to program publicznej sieci telekomunikacyjnej, dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej), biblioteki z centrum multimedialnym, zaplecza sportowego.

W bieżącym roku szkolnym szkoła podpisała umowy patronackie z uczelniami wyższymi Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Politechniką Świętokrzyską.

Jesteśmy technikum więc jednym z naszych priorytetów jest wysoki poziom kształcenia zawodowego, w tym także praktycznego, zarówno w kraju, jak i za granicą. Jesteśmy absolutnym liderem w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiejponad 1 450000 Euro pozyskanych na kształcenie zawodowe.. Dzięki środkom unijnym jesteśmy w stanie zaproponować uczniom praktyki zagraniczne w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii dodatkowe kursy zawodowe z grafiki komputerowej i obsługi drukarki 3D, wyjazdy edukacyjne do firm i hoteli, płatne staże dla uczniów (1200 zł), wzbogaconą bazę dydaktyczną placówki.

 „Ekonomik” jest także od lat Szkołą Olimpijską. Młodzież szczególnie chętnie bierze udział w olimpiadach związanych z przyszłym zawodem i to właśnie w nich odnosi znaczące sukcesy. Nasza szkoła stawia na rozwijanie zainteresowań, zdolności i kreatywności uczniów. Staramy się każdemu z nich stworzyć warunki do optymalnego rozwoju we własnym stylu i własnym tempie. Motywujemy ich do pracy stosując z jednej strony wzmacnianie pozytywne: zachęcamy do wysiłku, nagradzamy i tworzymy przyjazną, pozbawioną stresu atmosferę, z drugiej zaś tworząc warunki do aktywnej samorealizacji.

Szkoła ma świetną lokalizację w ścisłym centrum miasta oraz dobre zaplecze dydaktyczne, systematycznie wzbogacane o nowoczesne środki wspomagające procesy dydaktyczne. Dysponujemy czterema nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, jak również pracowniami multimedialnymi, przestronną salą gimnastyczną i dobrze wyposażoną siłownią. Budynek szkolny został w 2010 roku poddany termomodernizacji, a opiekunowie pracowni, wychowawcy i młodzież bardzo starają się o atrakcyjną i przyjazną aranżację poszczególnych sal lekcyjnych.

                                                                                                                                                                                              Dyrektor ZSE -  Joanna Romanowska 

                                                                                                                                                                                                                                                     


Log in