Nauczyciele

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej: 

Dyrektor szkoły - mgr Jolanta Nowicka
zawodowe przedmioty informatyczne i ekonomiczne

V-ce dyrektor - mgr Jolanta Michnowska
matematyka, chemia, zawodowe przedmioty informatyczne

Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej:

mgr Małgorzata Krzemińska - pedagog szkolny, biologia

mgr inż. Magdalena Armata-Ołownia - zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Ewa Bogucka - język angielski

mgr Marlena Cybulska - chemia, zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Iwona Dębińska - zawodowe przedmioty ekonomiczne

mgr Małgorzata Drobniak - chemia, zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Justyna Gruszczyńska - język polski

mgr Jolanta Jaglińska - zawodowe przedmioty ekonomiczne i hotelarskie

mgr Beata Jajkowska - geografia

mgr Sylwester Kaczmarski - wychowanie fizyczne

mgr Mariola Kowalska - zawodowe przedmioty ekonomiczne i hotelarskie

mgr Edyta Madej - zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Artur Malik - zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Ilona Mrówka – historia

mgr inż. Katarzyna Pisarek - zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Anna Plucner - język angielski

mgr Joanna Romanowska - język niemiecki

mgr Agnieszka Sieczka – matematyka, fizyka

mgr Małgorzata Stefańska – bibliotekarz

mgr Halina Stradowska - zawodowe przedmioty ekonomiczne

mgr Zbigniew Stradowski - zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Anna Suwała - historia, zawodowe przedmioty hotelarskie, historia

mgr Anna Lenart - wychowanie fizyczne

mgr Beata Trojanowska - zawodowe przedmioty ekonomiczne

ks. Rafał Widuliński - religia

mgr Maria Winiarska-Półtorak – matematyka

mgr Jacek Wojdat - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Andrzej Włodarczyk - zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Radosław Żmijewski - język polski, wiedza o kulturze

mgr Marek Kania – język angielski

mgr Sylwester Kij – prawo

mgr Małgorzata Wolska - język niemiecki

Log in