SZPN 2017/2018

SZPN 2017/2018

 Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujących  

w roku szkolnym 2017/2018
 
w Technikum nr 2
 
 w Zespole Szkół Ekonomicznych
 
Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej

Klasy:  1A, 1B, 1C,

             2A, 2B, 2C, 2D

            3A, 3B, 3C

            4A, 4B,  

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej, następujące programy nauczania, wchodzące w skład Szkolnego Zestawu Programów Nauczania.

Lp.

Przedmiot

Nr w SZPN

            

Nazwa( tytuł) programu

 

 

Autor (autorzy) programu

1.

Język polski

kl. 1a, 1b, 1c

kl. 2a, 2b, 2c, 2d

kl. 3a, 3b, 3c

kl. 4a, 4b

01/2017/2018

Ponad słowami. Program nauczania przedmiotu  j. polski

w liceum i technikum. Wyd. Nowa Era

Barbara Łabęcka

2.

Język angielski

kl. 1a, 1b, 1c

kl. 2a, 2b, 2c, 2d

kl. 3a, 3b, 3c

kl. 4a, 4b

02/2017/2018

Program nauczania języka angielskiego wg  podstawy programowej dla szkół ponadgimnazjalnych 2012.

Wyd. Pearson

Anna Sikorzyńska, Maria Kłos,

 Barbara Czarnecka-Cicha

3.

 

Język niemiecki

kl. 1a, 1b, 1c

kl. 2a, 2b, 2c, 2d

kl. 3a, 3b, 3c

03/2017/2018

Program nauczania języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych , IV etap edukacyjny.

Wyd. Szkolne PWN

 

Danuta Kin, Monika Ostrowska-Polak

4.

 

Historia

kl. 1a, 1b, 1c

 

04/2017/2018

Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Wyd. Nowa Era

Marek Jekel

5.

Historia

i społeczeństwo – p. uzupełniający

kl. 2a, 2b, 2c, 2d

kl. 3a, 3b, 3c

05/2017/2018

Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu historia

i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. Wydawnictwo Nowa Era

Katarzyna Panimasz

6.

 

Wiedza

o społeczeństwie

kl. 1a, 1b, 1c

06/2017/2018

„W centrum uwagi”. Program nauczania ogólnego wiedzy

o społeczeństwie w zakresie podstawowym w szkołach ponadgimnazjalnych. Wyd. Nowa Era

Mariusz Menz

7.

Wiedza o kulturze

kl. 2a, 2b, 2d

07/2017/2018

Spotkania z kulturą. Program nauczania przedmiotu wiedza

o kulturze w liceum i technikum
Wyd. Nowa Era

Barbara Łabęcka

8.

Matematyka

kl. 1a, 1b, 1c

kl. 2a, 2b, 2c, 2d

kl. 3a, 3b, 3c

kl. 4a, 4b

08/2017/2018

Matematyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą.

Wyd. Nowa Era

Dorota Ponczek

9.

Matematyka – rozszerzona

kl. 2a, 2b, 2c, 2d

kl. 3a, 3b, 3c

kl. 4a, 4b

09/2017/2018

Matematyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą.

Wyd. Nowa Era

Dorota Ponczek

10.

Fizyka

kl. 1a, 1b, 1c

10/2017/2018

„Odkryć fizykę” Program nauczania w szkole ponadgimnazjalnej. Wyd. Nowa Era

M. Braun, W. Śliwa

11.

Chemia

kl. 1a, 1b, 1c

11/2017/2018

Chemia. Po prostu. Program nauczania Chemii IV etap edukacyjny. Poziom podstawowy. WSiP

H. Gulińska, K. Kuśmierczyk

12.

Biologia

kl. 1a, 1b, 1c

12/2017/2018

Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – Biologia na czasie.

Wyd. Nowa Era

Marek Kaczmarzyk

13.

Geografia

kl. 1a,  1b, 1c   

13/2017/2018

Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych - Oblicza geografii.

Wyd. Nowa Era

Ewa Maria Tuz

14.

Geografia – rozszerzona

kl. 2c, 2d

 kl. 3b, 3g

kl. 4a, 4b

14/2017/2018

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum - Oblicza geografii. Wyd. Nowa Era

Ewa Maria Tuz, Dawid Szczypiński

15.

Podstawy przedsiębiorczości

kl. 1b

kl. 4a, 4b

15/2017/2018

Zarys przedsiębiorczości. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących.

Wyd. Ekonomik

Jacek Musiałkiewicz

16.

Wychowanie fizyczne

kl. 1a, 1b, 1c

kl. 2a, 2b, 2c, 2d

kl. 3a, 3b, 3c

kl. 4a, 4b

16/2017/2018

Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Od zabawy do sportu i rekreacji.

WSiP

Urszula  Kierczak, Tadeusz Glos

17.

Zajęcia

z wychowawcą

kl. 1a, 1b, 1c

kl. 2a, 2b, 2c, 2d

kl. 3a, 3b, 3c

kl. 4a, 4b

17/2017/2018

Program własny realizacji zajęć  z wychowawcą.

Wychowawcy klas

18.

Religia

kl. 1a, 1b, 1c

kl. 2a, 2b, 2c, 2d

kl. 3a, 3b, 3c

kl. 4a, 4b

18/2017/2018

„Świadek Chrystusa”

Pod red. Ks. S. Łabendowicza

19.

Edukacja dla bezpieczeństwa

kl. 1a, 1b, 1c

19/2017/2018

Edukacja dla bezpieczeństwa  Po prostu. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych

WSiP

Bogusława Breitkopf

20.

Informatyka

kl. 1a, 1b, 1c

20/2017/2018

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych,  zakres podstawowy. Wydawnictwo „Helion

Jarosław Skłodowski

21.

Informatyka – rozszerzona

kl. 1a, 2a, 2b, 3a

21/2017/2018

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych,  zakrres rozszerzony. Wydawnictwo „Helion

Danuta Korman, Grażyna Zawadzka

22.

Wychowanie do życia

w rodzinie

kl. 1a, 1b, 1c

 kl. 2a, 2b, 2c, 2d

kl. 3a, 3b, 3c

kl. 4a, 4b   

22/2017/2018

„Wędrując  ku dorosłości“. Wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla klas I-III szkół ponadgimnazjalnych.

Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon.

Teresa Król,

 

TECHNIK EKONOMISTA

 

23.

Obsługa komputerowa firmy

kl. 2c

23/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403

o strukturze przedmiotowej

Program powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej

i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl

Autorzy: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych w ZSE.

24.

Działalność gospodarcza

kl. 2c

23/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403

o strukturze przedmiotowej

j.w

25.

Pracownia ekonomiczna

kl. 2c

23/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403

o strukturze przedmiotowej

j.w

26.

Kadry i płace

kl. 2c

23/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403

o strukturze przedmiotowej

j.w

27.

Rachunkowość

kl. 2c, 3b, 4b

23/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403

o strukturze przedmiotowej

j.w

28.

Pracownia rachunkowości

i analiz

kl. 3b, 4b

23/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403

o strukturze przedmiotowej

j.w

29.

Pracownia informatyki finansowej

kl. 3b, 4b

23/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403

o strukturze przedmiotowej

j.w

30.

Rozliczenia finansowe

kl. 3b, 4b

23/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403

o strukturze przedmiotowej

j.w

31.

Planowanie

 i sprawozdawczość

w organizacji

kl. 3b

23/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403

o strukturze przedmiotowej

j.w

32.

Praktyka zawodowa

kl. 2c, 3b

23/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403

o strukturze przedmiotowej

 

 

j.w

33.

Działalność gospodarcza

kl. 1b

30/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403

o strukturze przedmiotowej - 2017

 

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych w ZSE

34.

Prawo

kl. 1b

30/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403

o strukturze przedmiotowej - 2017

 

j.w

35.

Pracownia ekonomiczna

kl. 1b

30/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403

o strukturze przedmiotowej - 2017

 

j.w

36.

Obsługa komputerowa firmy

kl. 1b

30/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403

o strukturze przedmiotowej - 2017

 

j.w

 

TECHNIK HOTELARSTWA

 

37.

Działalność recepcji

kl. 2c, 3b

24/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa 422402

o strukturze przedmiotowej

Program powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej

 i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl

Autorzy: nauczyciele przedmiotów hotelarskich w ZSE.

38.

Pracownia  hotelarska

kl. 2c, 3b, 4b

24/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa 422402

o strukturze przedmiotowej

 

j.w

39.

Podstawy  hotelarstwa

kl.  2c, 3b

24/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa 422402

o strukturze przedmiotowej

j.w

 

 

40.

Pracownia informatyczna 

w hotelarstwie

kl. 2c

24/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa 422402

o strukturze przedmiotowej

j.w

41.

Obsługa konsumenta

kl. 4b

24/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa 422402

o strukturze przedmiotowej

j.w

 

 

42.

Usługi dodatkowe

w hotelarstwie

kl. 3b, 4b

24/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa 422402

o strukturze przedmiotowej

j.w

43.

Marketing usług hotelarskich

kl. 2c

24/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa 422402

o strukturze przedmiotowej

j.w

44.

Działalność przedsiębiorstwa hotelarskiego

kl. 3b, 4b

24/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa 422402

o strukturze przedmiotowej

j.w

45.

Pracownia obsługi konsumenta

kl. 3b, 4b

24/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa 422402

o strukturze przedmiotowej

j.w

46.

Praktyka zawodowa

kl. 2c, 3b

24/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa 422402

o strukturze przedmiotowej

 

j.w

47.

Język obcy zawodowy

kl. 2c, 3b, 4b

25/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa 422402

o strukturze przedmiotowej

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Barbara Cymańska-Garbowska,, Danuta Witrykus,

Grzegorz Wolak

 

 

 

48.

Podstawy  hotelarstwa

kl.  1c

31/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa 422402

o strukturze przedmiotowej - 2017

 

Nauczyciele przedmiotów hotelarskich w ZSE.

49.

Działalność recepcji

kl. 1c

31/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa 422402

o strukturze przedmiotowej - 2017

 

j.w

50.

Pracownia  hotelarska

kl. 1c

31/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa 422402

o strukturze przedmiotowej - 2017

 

j.w

51.

Pracownia informatyczna 

w hotelarstwie

kl. 1c

31/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa 422402

o strukturze przedmiotowej - 2017

 

j.w

 

TECHNIK INFORMATYK

 

52.

Pracownia systemów operacyjnych

kl. 2a, 2b

26/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203

o strukturze przedmiotowej

Program powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej

 i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl

Autorzy: nauczyciele przedmiotów informatycznych w ZSE.

53.

Pracownia urządzeń techniki komputerowej

kl. 2a, 2b

26/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203

o strukturze przedmiotowej

j.w

54.

Systemy operacyjne i sieci

kl. 2a, 2b

26/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203

o strukturze przedmiotowej

j.w

55.

Urządzenia techniki komputerowej

kl. 2a, 2b

26/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203

o strukturze przedmiotowej

j.w

56.

Pracownia programowania

kl. 2a, 2b

26/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203

o strukturze przedmiotowej

j.w

57.

Lokalne sieci komputerowe

kl. 2a, 2b, 3a

26/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203

o strukturze przedmiotowej

j.w

58.

Pracownia lokalnych sieci komputerowych

kl. 2a, 2b, 3a

26/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203

o strukturze przedmiotowej

j.w

59.

Działalność gospodarcza

 i prawo w informatyce

kl. 3a

26/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203

o strukturze przedmiotowej

j.w

60.

Systemy baz danych

kl. 3a, 4a

26/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203

o strukturze przedmiotowej

j.w

61.

Pracownia systemów baz danych

kl. 3a, 4a

26/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203

o strukturze przedmiotowej

j.w

62.

Aplikacje internetowe

kl. 3a, 4a

26/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203

o strukturze przedmiotowej

j.w

63.

Pracownia aplikacji internetowych

kl. 3a, 4a

26/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203

o strukturze przedmiotowej

j.w

64.

Pracownia  grafika

kl. 3a, 4a

26/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203

o strukturze przedmiotowej

j.w

65.

Praktyka zawodowa

kl. 3a

26/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203

o strukturze przedmiotowej

j.w

66.

Urządzenia techniki komputerowej

kl. 1a

32/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203 o strukturze przedmiotowej. Typ szkoły: technikum 4-letnie; rodzaj programu; liniowy.

Program napisany został na podstawie wzorcowego programu udostępnionego przez Ośrodek Edukacji Narodowej w Warszawie.

Autorzy: mgr Witold Kostuj, mgr Zbigniew Sobór,

mgr Michał Szymczak Recenzenci: mgr inż. Tomasz Klekot

Ekspert wiodący: mgr inż. Joanna Ksieniewicz

 

67.

Pracownia urządzeń techniki komputerowej

kl. 1a

32/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203 o strukturze przedmiotowej. Typ szkoły: technikum 4-letnie; rodzaj programu; liniowy.

j.w

68.

Lokalne sieci komputerowe

kl. 1a

32/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203 o strukturze przedmiotowej. Typ szkoły: technikum 4-letnie; rodzaj programu; liniowy.

j.w

69.

Pracownia lokalnych sieci komputerowych

kl. 1a

32/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203 o strukturze przedmiotowej. Typ szkoły: technikum 4-letnie; rodzaj programu; liniowy.

j.w

70.

Systemy baz danych

kl. 1a

32/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203 o strukturze przedmiotowej. Typ szkoły: technikum 4-letnie; rodzaj programu; liniowy.

j.w

71.

Pracownia systemów operacyjnych

kl. 1a

32/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203 o strukturze przedmiotowej. Typ szkoły: technikum 4-letnie; rodzaj programu; liniowy.

j.w

 

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

 

72.

Sprzedaż usług reklamowych

kl. 2d

27/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy 333906 o strukturze przedmiotowej

Program powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej

i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl

Autorzy: nauczyciele organizacji reklamy w ZSE.

73.

Pracownia usług reklamowych

kl. 2d

27/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy 333906 o strukturze przedmiotowej

j.w

74.

Pracownia komputerowa reklamy

kl. 2d

27/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy 333906 o strukturze przedmiotowej

j.w

75.

Marketing  usług reklamowych

kl. 2d, 3c

27/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy 333906 o strukturze przedmiotowej

j.w

76.

Pracownia multimedialna reklamy

kl. 2d, 3c, 4b

27/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy 333906 o strukturze przedmiotowej

j.w

77.

Prowadzenie działalności gospodarczej

kl. 3c

27/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy 333906 o strukturze przedmiotowej

j.w

78.

Pracownia technik reklamy

kl. 3c, 4b

27/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy 333906 o strukturze przedmiotowej

j.w

79.

Techniki reklamowe

kl. 3c, 4b

27/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy 333906 o strukturze przedmiotowej

j.w

80.

Rysunek i liternictwo

w reklamie

kl. 3c, 4b

27/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy 333906 o strukturze przedmiotowej

j.w

81.

Organizacja kampanii reklamowej

kl. 4b

27/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy 333906 o strukturze przedmiotowej

j.w

82.

Praktyka zawodowa

kl. 3c

27/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy 333906 o strukturze przedmiotowej

j.w

83.

Prawo i etyka w reklamie      kl. 1c

33/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy 333906 o strukturze przedmiotowej - 2017

Nauczyciele organizacji reklamy w ZSE

84.

Sprzedaż usług reklamowych

kl. 1c

33/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy 333906 o strukturze przedmiotowej - 2017

j.w

85.

Pracownia usług reklamowych

kl. 1c

33/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy 333906 o strukturze przedmiotowej - 2017

j.w

86.

Pracownia komputerowa reklamy

kl. 1c

33/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy 333906 o strukturze przedmiotowej - 2017

j.w

TECHNIK SPEDYTOR

87.

Język obcy w działalności spedycyjnej

kl. 3c

28/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik spedytor 333108

o strukturze przedmiotowej

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Ewelina Gorczyca,  Artur Gontarz

 

88.

Pracownia organizacji transportu  i spedycji

kl. 3c

29/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik spedytor 333108

o strukturze przedmiotowej

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Ewelina Gorczyca,  Artur Gontarz

 

89.

Pracownia spedycyjna

kl. 3c

29/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik spedytor 333108

o strukturze przedmiotowej

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Ewelina Gorczyca,  Artur Gontarz

 

90.

Podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego

kl. 3c

29/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik spedytor 333108

o strukturze przedmiotowej

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Ewelina Gorczyca,  Artur Gontarz

 

91.

Pracownia statystyczna

kl. 3c

29/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik spedytor 333108

o strukturze przedmiotowej

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Ewelina Gorczyca,  Artur Gontarz

 

92.

Technika biurowa

kl. 3c

29/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik spedytor 333108

o strukturze przedmiotowej

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Ewelina Gorczyca,  Artur Gontarz

 

93.

Podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo spedycyjnego

kl. 1b

34/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik spedytor 333108

o strukturze przedmiotowej

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

j.w

94.

Przewóz ładunku

kl. 1b

34/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik spedytor 333108

o strukturze przedmiotowej

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

j.w

95.

Podstawy transportu

 i spedycji

kl. 1b

34/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik spedytor 333108

o strukturze przedmiotowej

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

j.w

96.

Podstawy prawa transportowego

kl. 1b

34/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik spedytor 333108

o strukturze przedmiotowej

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

j.w

97

Praktyka zawodowa

kl. 3c

34/2017/2018

Program nauczania dla zawodu technik spedytor 333108

o strukturze przedmiotowej

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

j.w


 Log in