Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Część pisemna

 

Data

Godzina

Kod kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

2018-06-19

10.00

A.35.

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

2018-06-19

12.00

A.36.

Prowadzenie rachunkowości

2018-06-19

14.00

A.26.

Sprzedaż produktów i usług reklamowych

2018-06-19

12.00

A.27.

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

2018-06-19

12.00

E.13.

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

2018-06-19

10.00

E.12.

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

2018-06-19

14.00

E.14.

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

2018-06-19

10.00

T.11.

Planowanie i realizacja usług w recepcji

2018-06-19

12.00

T.12.

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Log in