Zastępstwa

Zastępstwa 15.06.2018 r. (piątek)

za p.prof. I. Mrówkę

6)3a-ks. R. Widuliński łączy z 3b zamiast lekcji 8

7)3c- klasa zwolniona do domu

za p.prof. E. Madej

6)2d- ks. R. Widuliński łączy z 3b zamiast lekcji 7

za p.prof. K.Pisarek

6)2d- ks. R. Widuliński łączy z 3b zamiast lekcji 7

7)3a- klasa zwolniona do domu

za p.prof. M. Drobniak

6)3c- grupa zwolniona do domu

7)2b- klasa zwolniona do domu

za p.prof. M. Winiarską-Półtorak

6) 2b- klasa zwolniona do domu

7)1b-p.prof. A. Sieczka łączy z 1c zamiast lekcji 8

za p.prof. M. Cybulską

6) 2a- klasa zwolniona do domu

7)2a- klasa zwolniona do domu

8)2a- klasa zwolniona do domu

za p.prof. J. Romanowską

1)2b- klasa rozpoczyna od lekcji 2

2)2c- p.prof. A. Suwała łączy grupy

za p.prof. M.Kowalską

6)3c- grupa zwolniona do domu

za p.prof. J. Jaglińską

6) 2c- p.prof. H. Stradowska łączy z 1b

7)2c- grupa zwolniona do domu

za p.prof. A. Suwałę

6) 1a- klasa zwolniona do domu

 

 

Log in