Zastępstwa

Zastępstwa

Przypominamy, że od 1 września wszystkich uczniów obowiązuje używanie obuwia zmiennego na terenie szkoły. 
Obuwie zmienne (ciapki, adidasy, trampki) powinno mieć jasną, miękką podeszwę.

Dyrektor ZSE 
                                          Joanna Romanowska                                         

21.11.2019 (czwartek)

Za p. prof. K. Pisarek
2. 3a – grupa rozpoczyna od l. 3-ciej
3. 3a – p. prof. M. Armata-Ołownia łączy grupy zam. l. 1-szej
4. 1bp – klasa rozpoczyna od l. 6-tej
5. 1bp – klasa rozpoczyna od l. 6-tej
6. 1ep – p. prof. S. Kij łączy grupy
7. 3c – p. prof. M. Kowalska łączy z kl. 2c zam. l. 9-tej
8. 3c – grupa zwolniona do domu

Za p. prof. B. Kupidurę
6. 1ag – p. prof. M. Krzemińska
7. 1dp – p. prof. J. Jaglińska łączy z kl. 4c zam. l. 9-tej
8. 1eg – grupa zwolniona do domu
9. 1eg – grupa zwolniona do domu
10. 1ep – grupa zwolniona do domu

22.11.2019 (piątek)

Kl. 1dp i 4c (gr. technik hotelarstwa) – wycieczka edukacyjna do hotelu w Kielcach

Za p. prof. K. Pisarek
2. 3c – grupa rozpoczyna od l. 5-tej
3. 3c – grupa rozpoczyna od l. 5-tej
4. 3c – grupa rozpoczyna od l. 5-tej
5. 4d – p. prof. E. Madej łączy grupy
6. 4d – p. prof. E. Madej łączy grupy
7. 4d – p. prof. E. Madej łączy grupy
8. 3a – grupa zwolniona do domu
9. 3a – grupa zwolniona do domu

Za p. prof. A. Lenart
7. 3b, 3c – grupy zwolnione do domu
8. 1ep – grupa zwolniona do domu, 1dp – klasa na wycieczce
9. 1ep – grupa zwolniona do domu, 1dp – klasa na wycieczce

Za p. prof. J. Jaglińską
2. 3c – p. prof. J. Wojdat łączy z kl. 4a, 4d, zam. l. 1-szej
3. 4c – grupa na wycieczce
4. 4c – grupa na wycieczce
5. 2b – p. prof. M. Wolska łączy grupy
6. 4c – klasa zwolniona do domu

Za p. prof. A. Suwałę
1. 1dp – klasa na wycieczce
2. 4c – grupa na wycieczce
3. 1dp – klasa na wycieczce
4. 1dp – klasa na wycieczce
5. 1dp – klasa na wycieczce

Za p. prof. B. Kupidurę
6. 1ag – p. prof. M. Armata-Ołownia zam. l. 1-szej
7. 1ep – grupa zwolniona do domu

Log in