Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Wiemy jak istotną role odgrywa dzisiaj ukończenie szkoły średniej i świadectwo dojrzałości. Ukończenie Liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.

Wszystkim Licealistom Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej zapewniamy możliwość kontynuowania nauki w Policealnej Szkole oraz na bezpłatnych zawodowych kursach kwalifikacyjnych. Nasze liceum to szkoła publiczna, za darmo.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła dla tych, którzy zakończyli edukację na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ukończyli zasadniczą szkołę zawodową. Nauka trwa 3 lata (6 semestrów).

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wiekowej.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela, dwa razy w miesiącu)

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

Absolwent szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a także świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie),
- 3 zdjęcia.

Log in