Najważniejsze terminy rekrutacji

Najważniejsze terminy rekrutacji

17.05.2021 r. (godz.8.00) do 21.06.2021 r. (godz.15.00) –kandydaci przy użyciu Internetu dokonują wyboru szkół i oddziałów oraz składają wydrukowany z systemu i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego  Wniosek papierowy lub e-Wniosek do szkoły pierwszego wyboru.

17.05.2021 r. do 24.06.2021 r. (godz.15.00) –weryfikacja wniosków kandydatów przez szkołę pierwszego wyboru. Zadaniem kandydata jest upewnienie się, czy w systemie jego wniosek został pozytywnie zweryfikowany (zaakceptowany)

25.06.2021 r. (godz.8.00) do 14.07.2021 r. (godz.15.00) –możliwość zmiany preferencji przez kandydata

25.06.2021 r. (godz.8.00) do 15.07.2021 r. (godz.12.00)  – weryfikacja nowych lub zmienionych wniosków kandydatów przez szkołę pierwszego wyboru. Zadaniem kandydata jest upewnienie się, czy w systemie jego wniosek został pozytywnie zweryfikowany (zaakceptowany)

25.06.2021 r.  - 14.07.2021 r. (godz.15.00) – kandydaci samodzielni lub spoza systemu dostarczają do systemu dane o ocenach, wynikach egzaminu ósmoklasisty i szczególnych osiągnięciach

Do 14.07.2021 r. (godz.15.00) – wszyscy kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopie lub oryginały: świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz szczególnych osiągnięć

Do 15.07.2021 r. (godz.15.00) – weryfikacja osiągnięć kandydatów przez szkołę pierwszego wyboru. Zadaniem kandydata jest upewnienie się, czy w systemie jego osiągnięcia zostały pozytywnie zweryfikowane (zaakceptowane)

22.07.2021 r. – publikowanie list zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do oddziałów

23.07.2021  do  30.07.2021 r. (godz.15.00) –potwierdzenie woli nauki poprzez dostarczenie oryginałów: świadectwa, wyników egzaminu ósmoklasisty

02.08.2021 r. (godz.14.00) – publikacja list przyjętych/nieprzyjętych do oddziałów. 

Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia do wybranej szkoły traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do tej szkoły.

Log in