Nauczyciele

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej: 

Dyrektor szkoły - mgr Joanna Romanowska - język niemiecki

V-ce dyrektor - mgr Iwona Dębińska - zawodowe przedmioty ekonomiczne


Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej:

mgr Małgorzata Krzemińska - pedagog szkolny, biologia

mgr inż. Magdalena Armata-Ołownia - zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Piotr Berliński – prawo

mgr Ewa Bogucka - język angielski

mgr Anna Berus- zawodowe przedmioty ekonomiczne

mgr Marlena Cybulska - chemia, zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Justyna Gruszczyńska - język polski

mgr Iwona Janta – matematyka

mgr Jolanta Jaglińska - zawodowe przedmioty ekonomiczne i hotelarskie

mgr Beata Jajkowska - geografia

mgr Aneta Kamińska - język angielski, psycholog

mgr Sylwester Kaczmarski - wychowanie fizyczne

mgr Mariola Kowalska - zawodowe przedmioty ekonomiczne i hotelarskie

mgr Edyta Madej - zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Jolanta Michnowska - matematyka, chemia, zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Ilona Mrówka – historia

ks. Mateusz Nowak - religia

mgr inż. Katarzyna Pisarek - zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Anna Plucner - język angielski

mgr Agnieszka Sieczka – matematyka, fizyka

mgr Małgorzata Stefańska – bibliotekarz

mgr Halina Stradowska - zawodowe przedmioty ekonomiczne

mgr Anna Suwała - historia, zawodowe przedmioty hotelarskie

mgr Agnieszka Sikorska - chemia 

mgr Anna Lenart - wychowanie fizyczne

mgr Beata Trojanowska - zawodowe przedmioty ekonomiczne

mgr Katarzyna Wąsikowska - zawodowe przedmioty spedytorskie

mgr Jacek Wojdat - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Radosław Żmijewski - język polski, wiedza o kulturze

mgr Małgorzata Wolska - język niemiecki

mgr Agnieszka Woźniak - Grad - geografia

mgr Agnieszka Borowiec -
religia 

mgr Renata Frąckiewicz -
fizyka

mgr Agata Gębicka -
język polski 

mgr Aneta Kamińska -
język angielski

mgr Beata Kupidura  -
język niemiecki

mgr M. Karpeta - język angielski

mgr Sławomir Kubasiewicz - edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka, zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Cezary Lisowski -
wychowanie fizyczne

mgr Artur Malik - 
zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Renata Michalska - 
zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Grzegorz Michnowski -
historia

mgr Grzegorz Niewczas - 
zawodowe przedmioty informatyczne

inż. Paweł Piekarski - zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Grażyna Pasek -
chemia, zawodowe przedmioty hotelarskie

mgr Sylwia Kęczkowska - zawodowe przedmioty ekonomiczne

mgr Katarzyna Kędzierska - zawodowe przedmioty spedytorskie

mgr Marzena Pietras -
religia

mgr Iwona Bogusiewicz  - religia

mgr M. Wójtowicz -
plastyka 

mgr M. Niewęgłowska - Chała

mgr K. Skalmierska


Log in