Programy stypendialne

Programy stypendialne

Uczniowie naszej szkoły mogą skorzystać z następujących programów stypendialnych:

- Stypendium Prezesa Rady Ministrów

- Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

- Stypendium Starosty Skarżyskiego

- Stypendia fundacji "Daj szansę"

- Stypendia dla szczególnie uzdolnionych: "Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego"

- dofinansowanie do podręczników "Wyprawka szkolna" 

Log in