Zastępstwa

Zastępstwa

Przypominamy, że od 1 września wszystkich uczniów obowiązuje używanie obuwia zmiennego na terenie szkoły. 
Obuwie zmienne (ciapki, adidasy, trampki) powinno mieć jasną, miękką podeszwę.

Dyrektor ZSE 
 Joanna Romanowska 
                     

23.05.2022 (poniedziałek)

Praktyka zawodowa – kl. 3dg (09.05 – 03.06); kl. 3ag, 3bg (23.05 – 03.06)
Wycieczka uczniów z klas: 3bp, 3cp, 3cg, 2b, 1b
Dzień Spedytora

Za p. prof. E. Bogucką

 1. 2f – p. prof. M. Kowalska łączy grupy
 2. 2b – p. prof. B. Jajkowska zam. l. 2-giej
 3. 2f – p. prof. K. Wąsikowska zam. l. 9-tej

Za p. prof. S. Kaczmarskiego

 1. 3cp – uczniowie przychodzą później; 3ep – p. prof. A. Lenart łączy grupy
 2. 3bp – uczniowie przychodzą później
 3. 2b, 2d – p. prof. A. Lenart , 2c – uczniowie przychodzą później
 4. 2b, 2d – p. prof. A. Lenart, 2c – uczniowie przychodzą później

Za p. prof. R. Żmijewskiego

 1. 1a – p. prof. B. Jajkowska łączy z kl. 3cp
 2. 3bp – p. prof. A. Sieczka łączy z kl. 3cp

Za p. prof. E. Madej

 1. 3ep – p. prof. G. Pasek łączy z kl. 3cp
 2. 3ep – p. prof. K. Wąsikowska łączy grupy

Za p. prof. J. Jaglińską

 1. 3eg – uczniowie zwolnieni do domu
 2. 3eg – uczniowie zwolnieni do domu
 3. 3eg – uczniowie zwolnieni do domu

24.05.2022 (wtorek)

Praktyka zawodowa – kl. 3dg (09.05 – 03.06); kl. 3ag, 3bg (23.05 – 03.06)
Wycieczka uczniów z klas: 3bp, 3cp, 3cg, 2b, 1b
Wycieczka uczniów z klas: 1c 1d

Za p. prof. E. Bogucką

 1. 3eg – uczniowie przychodzą później
 2. 3ap – p. prof. A. Kamińska
 3. 3cp – p. prof. I. Mrówka (z kl. 3cg)
 4. 3cp – p. prof. A. Sieczka (z kl. 3cg)

Za p. prof. S. Kaczmarskiego

 1. 3bp – p. prof. M. Armata-Ołownia zam. l. 1-szej
 2. 3bp – p. prof. K. Pisarek zam. l. 9-tej
 3. 2a – uczniowie przychodzą później
 4. 2e – p. prof. J. Wojdat łączy grupy , 2f – uczniowie zwolnieni do domu

Za p. prof. R. Żmijewskiego

 1. 3cp – p. prof. A. Suwała zam. kl. 1c
 2. 3cp – p. prof. H. Stradowska (z kl. 3cg)
 3. 3dp – p. prof. A. Kamińska zam. l. 6-tej w poniedziałek
 4. 1a – p. prof. A. Berus łączy z kl. 3cp

Za p. prof. E. Madej

 1. 1d – p. prof. M. Pietras zam. l. 6-tej
 2. 1d – p. prof. S. Kubasiewicz zam. l. 5-tej
 3. 1d – uczniowie zwolnieni do domu

Za p. prof. A. Plucner

 1. 3ap, 3ep – uczniowie przychodzą później
 2. 3ap, 3ep – uczniowie przychodzą później
 3. 2e – p. prof. I. Bogusiewicz zam. l. 10-tej
 4. 2c – p. prof. I. Mrówka zam. l. 3-ciej
 5. 1a – p. prof. S. Kubasiewicz zam. l. 4-tej

Za p. prof. G. Pasek

 1. 2e – p. prof. A. Suwała zam. kl. 1c
 2. 2d – p. prof. A. Suwała zam. l. 8-mej
 3. 3dp – uczniowie zwolnieni do domu
 4. 3eg – p. prof. A. Berus łączy z kl. 3cp
 5. 2a – p. prof. I. Bogusiewicz zam. l. 7-mej

Za p. prof. M. Kowalską

 1. 2e – uczniowie przychodzą później
 2. 2f – p. prof. A. Suwała zam. kl. 1c
 3. 2f – p. prof. K. Kędzierska łączy grupy
 4. 1b – p. prof. G. Niewczas łączy grupy
 5. 1b – p. prof. G. Niewczas łączy grupy
 6. 3ep – p. prof. R. Michalska łączy grupy

Za p. prof. B. Kupidurę

 1. 3dp – uczniowie zwolnieni do domu
 2. 2e – uczniowie zwolnieni do domu
 3. 3ep – uczniowie zwolnieni do domu

Za p. prof. J. Jaglińską

 1. 3dp – p. prof. P. Berliński łączy z kl. 3cp
 2. 3ep – p. prof. A. Suwała
 3. 3dp – p. prof. I. Mrówka łączy z kl. 3cp
 4. 3ap – p. prof. M. Krzemińska
 5. 3eg – p. prof. A. Suwała zam. kl. 1c
 6. 1c – klasa na wycieczce
 7. 1c – klasa na wycieczce

 

Log in