Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Projekt nr 2019-1-PL01-KA102-063647
„Profesjonalna praktyka zagraniczna kluczem do mobilności zawodowej”
Praktyka w Portugalii – Lizbona - 13.09.2020 – 27.09.2020

Uczestnicy projektu:

TECHNIK EKONOMISTA kl. IV b

 1. Derlatka Joanna
 2. Gruszczyńska Angelika
 3. Malinowski Wiktor
 4. Praszałek Aleksandra
 5. Sobczak Magdalena
 6. Staszałek Tomasz
 7. Strzelecki Mateusz
 8. Supierz Magdalena
 9. Szcześniak Karolina
 10. Szczygieł Natalia
 11. Zakrzewska Monika
 12. Żułkowski Dominik

TECHNIK HOTELARSTWA kl. III b

 1. Buczek Katarzyna
 2. Dziuk Adriana
 3. Jermacz Klaudia
 4. Nowak Natalia
 5. Piasecka Dominika
 6. Rafalska Klaudia
 7. Tomczyk Julia

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY kl. IV c

 1. Garbala Aleksandra
 2. Granżan Mateusz
 3. Kabat Wiktoria
 4. Kowalik Julia
 5. Kowalik Piotr
 6. Piętak Kaja
 7. Pochwała Aleksandra

Po wielu szczegółowych ustaleniach ZSE z partnerem projektu – portugalską firmą DNA Europe, Krajową Agencją Programu Erasmus+ oraz organem prowadzącym szkołę – Powiatem Skarżyskim, przestrzegając wszelkich zasad reżimu sanitarnego, w dniach od 13 do 27 września 2020 roku, grupa 26 uczniów Ekonomika podwyższała swoje kwalifikacje zawodowe w stolicy Portugalii, Lizbonie.

Było to możliwe dzięki udziałowi w projekcie „Profesjonalna praktyka zagraniczna kluczem do mobilności zawodowej”, realizowanym w ramach programu Erasmus+.

Grupy ekonomistów oraz organizacji reklamy pracowały w firmie Casa da Educação. Ekonomiści poznawali m.in. tajniki gospodarki portugalskiej, zajmowali się analizą, planowaniem, finansami, wyliczaniem wynagrodzeń oraz obsługą programów komputerowych stosowanych w działach finansowych, ekonomicznych oraz kadrowo - płacowych. Organizacja reklamy doskonaliła m.in. umiejętności w zakresie marketingu i reklamy oraz analizy i obsługi graficznych programów komputerowych. Hotelarki pracowały w Hotelu AS oraz w hotelu SANA METROPOLITAN, wykonując tam czynności pracownika hotelowego na różnych stanowiskach, począwszy od recepcji przez kuchnię, restaurację hotelową po obsługę pięter.

Oprócz zdobywania nowych umiejętności zawodowych młodzież  uczestniczyła w bogatym programie kulturowym, poznając ciekawe zakątki Lizbony, regionalne potrawy i produkty, korzystała z pięknej aury i otaczających osobliwości przyrody i  architektury. Zwiedzili piękne miasteczko -Sintra, którego zabytki wpisane są na światową listę UNESCO oraz podziwiali klify i plaże nad Oceanem Atlantyckim. Odbyli również wycieczkę do  największego z oceanariów w Europie. Na zakończenie praktyki otrzymali certyfikaty, które potwierdzają termin, miejsce i program stażu. Po powrocie do kraju  otrzymali również dokumenty Europass Mobilność. Zaplanowane rezultaty projektu, mimo trudnych warunków epidemicznych, zostały w pełni osiągnięte.

Ekonomik, jako organizacja wysyłająca, wszystkie instytucje i firmy zaangażowane w realizację projektu oraz młodzież przebywająca zagranicą, stanęli na wysokości zadania, przestrzegając wszelkich zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Sprawiło to, że uczniowie czuli się bezpiecznie i mogli w pełni cieszyć się pobytem w tak pięknym miejscu, jakim jest Lizbona. Wszyscy na długo zachowają w pamięci cudowne chwile spędzone w stolicy Portugalii.

facebook