Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

 Akredytowany projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052807

w ramach programu Erasmus +  Praktyka w Hiszpanii – Malaga, Torremolinos - 21.05.2023 – 03.06.2023 

Partner projektu: euroMind Projects S.L.

Uczestnicy projektu:

technik ekonomista

1          Biernacka Małgorzata

2          Pogorzelska Patrycja

technik hotelarstwa

3          Borowiec Kamila

4          Głowala Aleksandra

5          Samson Monika

6          Sowula Klaudia

7          Włodarczyk Wiktoria Weronika

technik reklamy

8          Jabłucka Weronika

9          Rudzińska Karina Maja

technik spedytor

10        Gębski Kacper Piotr

11        Serek Marcel

technik informatyk

12        Cieloch Rafał Piotr

13        Danhel Olivier

14        Gębski Jakub

15        Głogowski Jakub

16        Górka Jakub

17        Kocia Kamil

18        Łakomiec Igor Tomasz

19        Michalczyk Klaudiusz

20        Mirota Hubert

21        Sikorski Jakub

22        Sitarz Nataniel Gabriel

23        Surdy Partyk

24        Szkurłat Mateusz Kazimierz

25        Ślusarczyk Mateusz 

 

W dniach 21 maja 2022- 03 czerwca 2023 r. grupa 25 uczniów z  klas 4ap, 4bp, 4cp,4dp,4ep (technik informatyk, technik reklamy, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik spedytor) odbywała dwutygodniowe praktyki w Hiszpanii. Jest to realizacja akredytowanego projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052807 w ramach Programu ERASMUS+. Dla większości uczestników był to pierwszy wyjazd do Hiszpanii, a niesamowitym przeżyciem była już sama podróż – pierwszy lot samolotem. Widoki zapierające dech w piersiach podziwiane z wysokości były jednak przedsmakiem tego, co uczniowie mogli podziwiać już na miejscu. Malaga jest bowiem malowniczym, atrakcyjnym turystycznie miejscem, gdzie można znaleźć pozostałości po różnorodnych wielkich cywilizacjach wschodu i zachodu, gdzie można obserwować piękne krajobrazy i dojrzewające w słońcu soczyste pomarańcze. W tak urokliwym miejscu uczestnicy projektu odbywali praktyki zawodowe:

- informatycy - w firmie Forja Roja: Cieloch Rafał Piotr,  Danhel Olivier, Gębski Jakub, Głogowski Jakub, Górka Jakub, Kocia Kamil, Łakomiec Igor Tomasz, Michalczyk Klaudiusz, Mirota Hubert, Sikorski Jakub, Sitarz Nataniel Gabriel, Surdy Partyk, Szkurłat Mateusz Kazimierz, Ślusarczyk Mateusz,

- ekonomiści  w firmie:  Centro Juguete S.L. (Torremolinos) -  Biernacka Małgorzata, Pogorzelska Patrycja,

- reklama w firmie:  Círculo de Empresarios de Torremolinos -  Jabłucka Weronika, Rudzińska Karina Maja,

- spedytorzy w firmie:  Autocares Carmona Díaz S.L. -  Gębski Kacper Piotr, Serek Marcel

- hotelarze w hotelach: Hotel Palmasol  - Inmobrava 2008 S.A. - Aleksandra Głowala, Hotel Casual Málaga del Mar - Pricetoroom S.L. - Kamila Borowiec, Wiktoria Weronika Włodarczyk, Costa del Sol Torremolinos - Luxury Boutique Hotel - Monika Samson, Klaudia Sowula. 

W czasie wolnym od pracy uczniowie uczestniczyli w bogatym programie kulturowym, dzięki któremu mogli zwiedzić Malagę i przepiękne maisteczko Mijas. Poza doskonaleniem umiejętności zawodowych, poznawali ciekawe zakątki Andaluzji, uczyli się języka hiszpańskiego oraz doskonalili swoje umiejętności z języka angielskiego. Pobyt na praktykach był dla nich z pewnością niezapomnianym czasem, a staże zagraniczne to była doskonała okazja do poznawania świata oraz zwyczajów i kultury innego kraju oraz zdobywania doświadczeń zawodowych i doskonalenia umiejętności językowych, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie.

 

 

 

Kryteria naboru uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych
na praktykę zagraniczną

w roku szkolnym 2022/2023

(na podstawie wyników uzyskanych na koniec roku szkolnego 2021/2022)

Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052807

1. Ocena z języka angielskiego

ocena             punkty

6                         5p

5                         4p

4                         3p

3                         2p

2. Ocena z zachowania

ocena              punkty

wzorowa           3p

bardzo dobra     2p

dobra                 1p

3. Średnia ocen ze wszystkich nauczanych przedmiotów zawodowych

średnia ocen   punkty

6,0 - 5,0              4p

4,9 - 4,0              3p

3,9 - 3,5              2p

3,4 - 3,0              1p

4.Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów

średnia ocen   punkty

6,0 - 5,0                4p

4,9 - 4,0                3p

3,9 - 3,5                2p

3,4 - 3,0                1p

Na podstawie ilości uzyskanych przez uczniów  punktów zostanie sporządzona lista główna uczestników zakwalifikowanych na staż oraz lista rezerwowa.

Uczeń nie może mieć obniżonej oceny z zachowania (nieodpowiednie, naganne).

O zakwalifikowaniu się na staż zdecyduje liczba zdobytych punktów. W przypadku jednakowej ich ilości  decyduje wyższa ocena z języka angielskiego, a następnie wyższa średnia ocen z przedmiotów zawodowych. W kolejnej weryfikacji decyduje średnia wszystkich ocen i zaangażowanie ucznia w działalność społeczną. Od decyzji
o zakwalifikowaniu przysługuje uczniowi lub jego prawnemu opiekunowi, odwołanie, wniesione na piśmie, w terminie 7 dni do Dyrektora Szkoły.

 

Załącznik nr 1 do Kryteriów naboru uczniów ZSE na praktykę zagraniczną

(Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052807)

                Uczestnikami projektu zostaną uczniowie klas czwartych 5-letniego technikum na podbudowie szkoły podstawowej kształcący się w zawodach: technik informatyk (klasa 4ap i klasa 4bp), technik ekonomista (klasa 4cp), technik hotelarstwa (klasa 4dp), technik reklamy (klasa 4ep) oraz technik spedytor (klasa 4ep). Przyznana kwota dofinansowania pozwoli na sfinansowanie udziału w projekcie max 25 uczestników i 2 opiekunów.

Uczniowie zostaną zakwalifikowani do wyjazdu zgodnie z wcześniej przyjętymi kryteriami kwalifikacji oraz postanowieniami niniejszego załącznika do kryteriów naboru:

1. W ramach grupy wyjazdowej na liście podstawowej znajdzie się 25 uczestników, bez określenia maksymalnego limitu osób w danym zawodzie (minimum 2 osoby w każdym zawodzie). Jeżeli osoba zakwalifikowana do wyjazdu zrezygnuje z niego, zakwalifikowana zostanie osoba z najwyższą ilością punktów z listy rezerwowej. Jeśli rezygnacja z wyjazdu nastąpi po przekazaniu partnerowi projektu liczby uczestników w danym zawodzie, zakwalifikowany zostanie uczestnik kształcący się w takim samym zawodzie, jak osoba rezygnująca.

2. Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną w Europie, aby zapewnić możliwość realizacji działań projektowych (odbycie praktyk zawodowych u zagranicznych przedsiębiorców), a także najwyższy stopień bezpieczeństwa oraz w trosce o zdrowie i życie uczestników, opiekunów i pozostałych osób związanych z realizacją projektu, wszyscy uczestnicy
i opiekunowie powinni być w pełni zaszczepieni przeciw covid-19. Kryterium to w żaden sposób nie wpływa na dyskryminację potencjalnych uczestników, ale ma zapewnić jednakowe poczucie bezpieczeństwa wszystkim wyjeżdżającym i nie narażać nikogo na koszty finansowe związane np.
z niezrealizowaniem działań (np. brak możliwości świadczenia pracy przez osoby niezaszczepione), brakiem możliwości odbycia podróży, zachorowaniem poza terytorium Polski, leczeniem szpitalnym, nieplanowanym powrotem do kraju transportem sanitarnym itp.

 

 Akredytowany projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009871 
w ramach programu Erasmus + Praktyka w Portugalii – Lizbona - 04.09.2022 – 18.09.2022  

Uczestnicy projektu:

1.Duda Natalia                                                                                                                                                                                                                       
2. Dulęba Izabela                                                                                                                                                                        
3. Jęczyńska Paulina                                                                                                                                                               
4. Karpeta Aleksandra                                                                                                                                                           
5. Koprowska Oliwia                                                                                                                                                                 
6. Gromek Aleksandra                                                                                                                                                          
7. Obwarzanek Maria                                                                                                                                                                
8. Pietras Kacper                                                                                                                                                                                 
9. Rożek Natalia                                                                                                                                                                   
10. Figarska Elwira                                                                                                                                                                  
11. Kołodziejczyk Julia                                                                                                                                                           
12. Wojtas Daria                                                                                                                                                                     
13. Buga Oskar                                                                                                                                                                         
14. Moskalczyk Natalia                                                                                                                                                                    
15. Życińska Wiktoria

W dniach 04.09.2022 – 18.09.2022 grupa 15 uczniów z klasy IV cg oraz IV eg, kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa i technik spedytor, odbyła praktyki zawodowe w pięknej i słonecznej Lizbonie. Mogli tam doskonalić swoje umiejętności zawodowe i językowe oraz poznawać osobliwości kultury portugalskiej dzięki realizacji projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009871 w ramach przyznanej przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-VET-096270. Projekt został sfinansowany z pozyskanych na te cel funduszy unijnych.

Dwutygodniowy, wrześniowy pobyt w przepięknej, zabytkowej  Lizbonie – stolicy Portugalii, oznaczał nie tylko wypoczynek i zabawę, ale przede wszystkim wytężoną pracę, dzięki której uczestnicy projektu uzyskali certyfikaty wystawione przez firmę DNA Europe. Grupa ekonomistów pracowała w firmie Casa da Educação. Uczniowie poznawali tam m.in. tajniki gospodarki portugalskiej, zajmowali się analizą, planowaniem, finansami, wyliczaniem wynagrodzeń oraz obsługą programów komputerowych stosowanych w działach finansowych, ekonomicznych oraz kadrowo - płacowych. Hotelarki pracowały w Hotelu AS  wykonując tam czynności pracownika hotelowego na różnych stanowiskach, począwszy od recepcji przez kuchnię, restaurację hotelową po obsługę pięter. Spedytorzy zaś pracowali w Brico Depot, gdzie zajmowali się rozładunkiem towarów, metkowaniem, sortowaniem artykułów i układaniem ich na półkach.

Oprócz zdobywania nowych umiejętności zawodowych młodzież  uczestniczyła w bogatym programie kulturowym, poznając ciekawe zakątki Lizbony, regionalne potrawy i produkty, korzystała z pięknej aury i otaczających osobliwości przyrody i  architektury. Zwiedzili piękne miasteczko -Sintra, którego zabytki wpisane są na światową listę UNESCO oraz podziwiali klify i plaże nad Oceanem Atlantyckim. Odbyli również wycieczkę do przepięknej dzielnicy Lizbony – Belem, położonej niemal przy samym ujściu rzeki Tag do Oceanu Atlantyckiego. Na zakończenie praktyki uczniowie otrzymali certyfikaty, które potwierdzają termin, miejsce i program stażu. Po powrocie do kraju  otrzymali również dokumenty Europass Mobilność.facebook