Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Numer projektu: 2012-1-PL1-LEO01-27872

Tytuł projektu: „Profesjonalna praktyka zagraniczna techników informatyków i techników hotelarzy w Niemczech, kluczem do mobilności zawodowej"
Wartość projektu: 87 986,00 EURO
Partner: Firma WBS TRAINING AG
Termin realizacji: 09.03.2013 r. - 22.03.2013 r.
Miejsce realizacji: Lipsk (grupa hotelarzy), Drezno (grupa informatyków)
Ilość uczestników: 36

Uczestnicy- grupa hotelarzy
1. Bąk Dominika
2. Długosz Paulina
3. Durlik Ewa
4. Gała Paulina
5. Jarosz Klaudia
6. Kocia Klaudia
7. Kowalska Karolina
8. Lubach Agnieszka
9. Łukawska Ilona
10. Piątek Monika
11. Sadowska Ilona
12. Ślusarczyk Michał
13. Szcześniak Małgorzata
14. Walkiewicz Patryk
15. Ziemba Beata
16. Zugaj Damian
Uczestnicy- grupa informatyków
 
1. Adamczyk Krzysztof
2. Boczek Kamil
3. Dulęba Karol
4. Gibała Krzysztof
5. Gieras Marcin
6. Kaluga Dawid
7. Kaluga Mateusz
8. Korona Bartłomiej
9. Kowalik Przemysław
10. Masiarz Piotr
11. Kaczmarczyk Bartosz
12. Młynarczyk Dominik
13. Nowek Tomasz
14. Serek Krzysztof
15. Składanowski Jarosław
16. Staniec Dawid
17. Syzdół Ernest
18. Warso Mateusz
W dniach 09.03.2013 – 22.03.2013 grupa 18 uczniów z klasy II„a” kształcących się w zawodzie technik informatyk odbyła dwutygodniowy staż w Dreźnie, w siedzibie firmy WBS TRAINING AG. Uczniowie zostali podzieleni na zespoły i pracowali w czterech grupach nad opracowaniem strony internetowej o wybranej tematyce . Uczestniczyli w wykładach i ćwiczeniach. Na zajęciach w firmie uczyli sie różnych technik i poznawali narzędzia przydatne do tworzenia stron internetowych.

Na zaliczenie praktyki zaprezentowali wyniki swojej pracy przed komisją. Skład grup i tematyka wybrana na zaliczenie przez poszczególne grupy:

Grupa I – „Religie świata”
Bartosz Kaczmarczyk, Tomasz Nowek, Dawid Kaluga, Bartłomiej Korona.
Grupa II – „Browarnictwo polskie i niemieckie; historia piwa”
Karol Dulęba, Jarek Składanowski, Piotr Masiarz, Krzysztof Serek.
Grupa III - „Rekordy Guinessa”
Krzysztof Adamczyk, Krzysztof Gibała, Przemysław Kowalik, Dawid Staniec,
Dominik Młynarczyk.
Grupa IV – „Siedem cudów świata”
Marcin Gieras, Mateusz Warso, Ernest Syzdół, Mateusz Kaluga, Kamil Boczek.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa praktykę odbywali w renomowanych niemieckich hotelach. 16 praktykantów z klasy II b miało możliwość zapoznać się z zasadami funkcjonowania hoteli w Niemczech. Zdobyli oni praktyczne doświadczenie w obsłudze gościa hotelowego na różnych stanowiskach pracy. W każdym hotelu było dwóch praktykantów: w Hotelu Markgraf - PaulinaGała i Ilona Sadowska, w Pension Schlafgut - Karolina Kowalska i Klaudia Jarosz, w Hotelu Schlafgut - Beata Ziemba i Agnieszka Lubach, w Hotelu am Sachsenpark - Damian Zugaj i Patryk Walkiewicz, w Hotelu am Völkerschlachtdenkmal - Klaudia Kocia i Ilona Łukawska, w Sleepy Lion Hostel - Monika Piątek i Michał Ślusarczyk, w Hotelu „Alt Connewitz” - Dominika Bąk i Małgorzata Szcześniak, w Hotelu Michaelis - Paulina Długosz i Ewa Durlik

Uczniowie w trakcie pobytu w Niemczech wiele zwiedzali, doskonaląc swoje umiejętności posługiwania się językiem niemieckim i angielskim oraz zapoznając się niemiecką kulturą.
W drugą niedzielę pobytu w Niemczech uczniowie byli na całodniowej wycieczce w Berlinie. Zwiedzili z przewodnikiem Berlin, dzielnicę rządową wraz z wizytą w Reichstagu. Podziwiali panoramę Berlina z kopuły Reichstagu. Zobaczyli Bramę Brandenburską oraz Plac Poczdamski, Judenmahnmal ( pomnik pamięci Żydom), Alexanderplatz, aleję Unter den Linden, Wyspę Muzeów, East Side Gallery, Checkpoint Charlie.

Dwa tygodnie upłynęły bardzo szybko. Uczniowie z szóstkami w dzienniczkach praktyk wrócili do Polski. Pobyt za granicą dostarczył niezapomnianych wrażeń. Integracja w grupie, konieczność porozumiewania się w języku obcym, poznanie nowych osób, poznanie niemieckiej kuchni, zwyczajów i kultury to same zalety takiego wyjazdu. Odbytą praktykę dokumentują certyfikaty, które otrzymali praktykanci od Firmy WBS TRAINING AG oraz dokumenty Europass Mobilność. Dokumenty, które podczas poszukiwania pracy staną się dodatkowym atutem osób uczestniczących w stażu zagranicznym. Potwierdzają one miejsce, termin i program stażu.


 
***

Numer projektu: 2012-1-PL1-LEO01-27869

Tytuł projektu : „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych techników ekonomistów w Niemczech”
Termin realizacji : 06.04.2013 - 19.04.2013
Wartość projektu: 41.100,- EURO
Partner: WBS TRAINING AG
Miejsce realizacji: Drezno, Niemcy
Ilość uczestników: 18 ( klasa II c i I b - technik ekonomista)

W realizacji projektu uczestniczyli:
Joanna Andre
Angelika Bożejewicz
Michał Ceglarz
Dorota Golińska
Agnieszka Krul
Patrycja Krupa
Karina Lach
Anna Lech
Artur Młynarczyk
Olga Nowak
Sylwia Stokowicz
Piotr Rynkowski
Karolina Štouračová
Milena Szczałuba
Joanna Szyszka
Karolina Wilkosz
Dominika Zawierucha
Kinga Zielińska

Podstawowym celem praktyki zagranicznej było umożliwienie konfrontacji i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności zdobytych w szkole. Uczniowie doskonalili również posługiwanie się językiem niemieckim i angielskim w pracy.

Zgodnie z założeniami projektu, przed wyjazdem odbyło się przygotowanie językowe (z języka niemieckiego), pedagogiczne i kulturowe. Uczniowie doskonalili znajomość języka zawodowego, poznawali przydatne zwroty i słownictwo. Otrzymali także wsparcie pedagogiczne i kulturowe, które przydało się w nowym środowisku, wśród obcych sobie ludzi. Dodatkowo, każdy wyjeżdżający otrzymał słownik i rozmówki polsko – niemieckie, przewodnik po Dreźnie, materiały biurowe oraz kieszonkowe.

Praktykę zawodową młodzi ekonomiści odbywali w Dreźnie, w firmie WBS Training AG. Uczestnicy projektu zapoznali się ze specyfiką działalności firmy, jej organizacją, uczestniczyli w szkoleniach i spotkaniach z trenerami, opracowywali praktyczne rozwiązania marketingowe mające na celu wprowadzenie nowego produktu na rynek, obliczali koszty i przychody z działalności, planowali możliwe do osiągnięcia zyski. Uzyskali wiedzę z zakresu prowadzenia analiz finansowych niemieckich podmiotów gospodarczych, opracowywania strategii finansowych, współczesnych koncepcji marketingowych i nowoczesnych metod prowadzenia działalności handlowej na rynkach zagranicznych itp.

Oprócz codziennej pracy dla młodzieży przewidziano również zajęcia kulturowo – językowe, zwiedzanie zabytków i ciekawych miejsc w Dreźnie. Młodzież była w fabryce Volkswagena, w Parlamencie Saksońskim, w Muzeum Higieny, zwiedziła Stare i Nowe Miasto. Uczestniczyła również w wycieczce do stolicy Niemiec – Berlina, mając możliwość zobaczyć najważniejsze atrakcje miasta oraz podziwiać jego panoramę z kopuły Reichstagu.

Na zakończenie praktyki wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty od firmy WBS TRAINING AG oraz ocenę swojej pracy – wszyscy celującą. Pobyt w Dreźnie dostarczył wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń.***

Numer projektu: 2012-1-PL1-LEO01-27874

Tytuł projektu: „Profesjonalna praktyka zagraniczna techników organizacji reklamy w Niemczech, kluczem do mobilności zawodowej" -realizacja projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wartość projektu: 37 450,- EURO
Partner: Firma WBS TRAINING AG
Termin realizacji: 20.04.2013 - 03.05.2013
Miejsce realizacji: Drezno, Niemcy
Ilość uczestników: 16 (klasa III b i II c)

Uczestnicy projektu:
Angelika Dulęba
Magdalena Jóźwiak
Kinga Kotfica
Ewa Piwowar
Patrycja Dulęba
Kinga Korus
Kamila Pochwała
Monika Świtalska
Natalia SzczepańskaPaulina Dudzic
Krystian Fijołek
Bartosz Kałuża
Kacper Wodarczyk
Patrycja Wojtachnio
Karolina Dobrowolska
Natalia Żak

Staż uczniowie odbywali w siedzibie firmy WBS TRAINING AG w Dreźnie. Na praktyce uczniowie uczestniczyli w wykładach oraz ćwiczeniach, na których poznawali zagadnienia dotyczące reklamy w niemieckich firmach. Głównym zadaniem młodzieży na praktyce było przygotowywanie kampanii reklamowej dotyczącej wybranego tematu. Uczniowie przygotowali na zaliczenie praktyki prezentacje dotyczące reklamy: „Projektowania ogrodów”, „Domu przyjęć okolicznościowych”, „Nowoczesnej pralki” oraz „Klubu fitness dla kobiet”. Oprócz pracy w firmie uczniowie mieli zorganizowany interesujący program kulturowy, którego celem było poznanie ciekawych miejsc i zakątków Drezna oraz Berlina. W ramach programu kulturowego uczniowie zwiedzili Drezno, byli w fabryce Volkswagena, w Muzeum Higieny, podziwiali zamek Pillnitz, odbyli przejażdżkę najstarszą na świecie i do tej pory działającą podwieszaną kolejką linową Schwebebahn Dresden na najwyższy punkt miasta aby podziwiać panoramę Drezna oraz uczestniczyli w autokarowej wycieczce do Berlina, gdzie zobaczyli najciekawsze miejsca miasta.

Potwierdzeniem odbytej praktyki, miejsca, terminu i zrealizowanego programu praktyki są trzy dokumenty. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat od firmy WBS TRAINING AG w Dreźnie, certyfikat przygotowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych oraz dokument Europass Mobility.

facebook