Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

W okresie od 15 marca do 22 maja 2019 roku, wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, realizowaliśmy projekt pt. „Mikołaj Kopernik postawił na edukację”. Główny cel projektu to rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych uczniów wkraczających na rynek pracy, planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno - zawodowych, analiza rynku pracy i pojawiających się na nim możliwości dotyczących planowania własnej kariery zawodowej, poznanie własnych zasobów: zainteresowań, uzdolnień, kompetencji, predyspozycji zawodowych w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej, analizowanie możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania nowych kwalifikacji zawodowych, opanowanie procesu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz znajomość instytucji wspomagających zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej.

Wśród działań projektowych znalazły się m.in.:
1)  Warsztaty Przedsiębiorczości Ekonomika obejmujące tematykę
- charakterystyka rynku pracy, możliwości zatrudnienia i samozatrudnienia, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na prowadzenie własnej działalności,
- poznanie własnych zasobów, tworzenie  portfolio, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, kształcenie umiejętności autoprezentacji,
- planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych, sporządzanie indywidualnych planów kariery,
- tworzenie start-upów.
Warsztaty prowadzone były przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Instytutu Badań Edukacyjnych, wykładowców Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych oraz nauczycieli przedmiotów ekonomicznych ZSE.

2) Konkurs Przedsiębiorczości Ekonomika – konkurs odbył się 2 kwietnia 2019 roku i przeprowadzony został w dwóch grupach wiekowych: dla uczniów naszej szkoły oraz dla uczniów trzecich klas gimnazjów i ósmych klas szkół podstawowych z terenu powiatu skarżyskiego.                                                     

W dniu 25 kwietnia 2019 r. odbyło się wręczenie nagród dla zwycięzców Konkursu Przedsiębiorczości Ekonomika. Laureaci otrzymali wartościowe nagrody – laptopy, tablety, smartfony, akcesoria komputerowe.

Wyniki konkursu:
- w kategorii Szkoły Podstawowe i Gimnazja Powiatu Skarżyskiego
I miejsce – Marcel Serek – Szkoła Podstawowa w Bliżynie (45 pkt.)
II miejsce – Igor Pasteczka – ZSP nr 1, Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kamiennej (44 pkt.)
III miejsce – Tomasz Rachwał – Szkoła Podstawowa nr 8 w Skarżysku-Kamiennej (42 pkt.)

Wyróżnienia otrzymali:
- Piotr Patek – ZSP nr 1, Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kamiennej (40 pkt.)
- Natalia Dąbrowa – ZSP nr 4, Szkoła Podstawowa nr 4 w Skarżysku-Kamiennej (40 pkt.)
- Natalia Skowron – ZSP nr 4, Szkoła Podstawowa nr 4 w Skarżysku-Kamiennej (37 pkt.)
- Edyta Świątek – Szkoła Podstawowa nr 7 w Skarżysku-Kamiennej (39 pkt.)
- Aleksandra Wrona – Szkoła Podstawowa w Bliżynie (35 pkt.)
- Filip Kopeć – Szkoła Podstawowa w Bliżynie (35 pkt.)


- w kategorii Zespół Szkół Ekonomicznych:
I miejsce – Jakub Gromek (43 pkt.)
II miejsce – Magdalena Supierz (41 pkt.)
III miejsce – Joanna Derlatka (38 pkt. , w dogrywce 13 pkt.)

Wyróżnienia otrzymali:
- Katarzyna Maciejczak (38 pkt., w dogrywce 12 pkt.)
- Paulina Obara (38 pkt., w dogrywce 11 pkt.)
- Natalia Cader ( 36 pkt.)
- Zuzanna Obara (35 pkt.)
- Magdalena Sobczak (34 pkt.)
- Izabela Dwojak (34 pkt.)

W dniu 20 maja 2019 roku obyła się uroczystość podsumowania działań projektowych zrealizowanych w ramach projektu. Wśród zaproszonych osób obecni byli przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Powiatu Skarżyskiego, Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Rady Rodziców, uczestnicy projektu, laureaci, osoby wyróżnione w Konkursie Przedsiębiorczości Ekonomika.

facebook