Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

 

 

Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym ryku pracy!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer umowy: FESW.08.04-IZ.00.0024/23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.12.2025

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obszar realizacji projektu: gmina Skarżysko-Kamienna, powiat Skarżyski,
województwo świętokrzyskie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biuro projektu mieści się pod adresem:

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej

ul. Powstańców Warszawy 11

26-110 Skarżysko-Kamienna, sekretariat szkoły

tel. 41 253 86 72

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beneficjent: Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer naboru: FESW.08.04-IZ.00-001/23

Instytucja Organizująca Nabór: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  

Program: FESW.00.00

Priorytet: 8. Edukacja na wszystkich etapach życia

Działanie: 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dofinansowanie: 2 107 274,55 zł

Wkład własny: 236 698,00 zł

Całkowita wartość projektu: 2 343 972,55 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oraz lepsze dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej w kontekście przyszłego zatrudnienia w województwie świętokrzyskim do 31 grudnia 2025 roku poprzez zrealizowanie kompleksowych programów kształcenia praktycznego we współpracy z lokalnymi pracodawcami (staże zawodowe, kursy i szkolenia zawodowe oraz zajęcia praktyczne w pracowniach naukowych doposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne) i zwiększenie kompetencji kluczowych
i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (doradztwo zawodowe i personalne, trening antydyskryminacyjny) 260 uczniów (131K/129M), udoskonalenie umiejętności (kursy zawodowe i szkolenia podyplomowe) 4 (3K/1M) nauczycieli przedmiotów zawodowych i/lub przedstawicieli kadr wspierających kształcenie zawodowe, a także doposażenie szkolnej bazy techniczno-dydaktycznej i dostosowanie jej do standardów nowoczesnego kształcenia na kierunkach technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik spedytor, technik informatyk oraz technik reklamy.      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadania realizowane w ramach projektu:

Wsparcie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i kadr wspierających proces kształcenia zawodowego:

Trening antydyskryminacyjny w zakresie problematyki antydyskryminacyjnej w projekcie
i w szkole;  podstawowy kurs z TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach); szkolenie podyplomowe z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży; trening zastępowania agresji (original ART.); kurs programowania JAVA lub C# lub Python lub środowiska Unity.

Wsparcie dla uczniów:

 • trening antydyskryminacyjny w zakresie problematyki antydyskryminacyjnej w projekcie i w szkole
 • doradztwo zawodowe i personalne indywidualne
 • zajęcia praktyczne w szkolnych pracowniach zgodnie z kierunkiem kształcenia
 • szkolenia zawodowe dla uczniów na kierunku technik hotelarstwa z zakresu: zawansowanego kursu barmańskiego, kursu profesjonalnego baristy, designu
  i organizacji przyjęć okolicznościowych, animacji czasu wolnego i wypoczynku
 • szkolenia zawodowe dla uczniów na kierunku technik ekonomista i technik rachunkowości z zakresu podstaw rachunkowości korporacyjnej
 • kurs zawodowy i szkolenie zawodowe dla uczniów na kierunku technik spedytor z zakresu: obsługi wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia (w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego z egzaminem UDT) oraz nowoczesnej gospodarki magazynowej
 • szkolenia zawodowe dla uczniów na kierunku technik informatyk z zakresu programowania obiektowego JAVA od podstaw i tworzenia gier 3D od podstaw
 • szkolenia zawodowe dla uczniów na kierunku technik reklamy z zakresu: filmowania
  i fotografowania dronami, filmowania i montażu filmów, podstaw fotografii produktowej, obróbki cyfrowej obrazu
 • staże zawodowe (staże uczniowskie) u lokalnych pracodawców z branży kreatywnej, HoReCa, usług finansowych, TSL i IT (m.in. agencje reklamowe i PR, studia graficzne, biura ogłoszeń środków masowego przekazu itp. dla uczniów na kierunku technik reklamy; biura rachunkowe, banki i instytucje finansowe, biura podatkowe, itp. dla uczniów na kierunku technik ekonomista i technik rachunkowości; hotele, restauracje, kawiarnie, firmy turystyczno-rozrywkowe, itp. dla uczniów na kierunku technik hotelarstwa; magazyny logistyczne, firmy transportowe i kurierskie, itp. dla uczniów na kierunku technik spedytor; firmy zajmujące się tworzenie stron internetowych, programów, gier, aplikacji internetowych, itp. dla uczniów na kierunku technik informatyk).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotów zawodowych i/lub przedstawiciele kadr wspierających kształcenie zawodowe na kierunkach technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik spedytor, technik informatyk lub technik reklamy, a także uczniowie pobierający naukę na kierunkach technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik spedytor, technik informatyk lub technik reklamy w szkole uczestniczącej w projekcie w roku szkolnym 2023/2024 oraz w roku szkolnym 2024/2025, którzy będą posiadali status ucznia przez cały okres zaplanowanej ścieżki wsparcia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wskaźniki produktu:

 1. Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem – 131 K, 129 M, 260 O
 2. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich – 131 K, 129 M, 260 O
 3. Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – 3 K, 1 M, 4 O
 4. Liczba szkół i placówek systemu objętych wsparciem – 1
 5. Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym – 131 K, 129 M, 260 O
 6. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 0
 7. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób
  z niepełnosprawnościami – 0
 8. Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym – 1
 9. Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) – 0
 10. Liczba zrealizowanych godzin stażu uczniowskiego – 41 600

 

Wskaźniki rezultatu:

 1. Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu – 118 K, 116 M, 234 O
 2. Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu 3 K, 1 M, 4 O

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

facebook