Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

To już oficjalne: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku- Kamiennej otrzymał dofinansowanie projektu „Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!” z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 w ramach działania FESW.08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego. Przyznana kwota dofinansowania projektu, którego realizacja została zaplanowana w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. wynosi 2 107 274,55 złotych. Głównym celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku- Kamiennej do potrzeb lokalnego rynku pracy, tj. podniesienie jakości i atrakcyjności edukacji poprzez realizację kompleksowego programu  kształcenia zawodowego we współpracy z lokalnymi pracodawcami, obejmującego staże zawodowe u pracodawców, kursy i szkolenia zawodowe, zajęcia praktyczne w pracowniach przedmiotowych doposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, zwiększenie kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów szkoły niezbędnych na rynku pracy.

Projekt zakłada uczestnictwo 260 uczniów Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku- Kamiennej pobierających naukę we wszystkich kierunkach kształcenia oferowanych przez szkołę.

Wśród działań projektowych należy wymienić:

1. płatne staże zawodowe dla uczniów u lokalnych pracodawców w wymiarze 160 godzin, zgodne z wybranym profilem kształcenia,

2. szkolenia zawodowe dla uczniów, np.

- zaawansowany kurs barmański, kurs profesjonalnego baristy, design i organizacja przyjęć okolicznościowych, kurs animator czasu wolnego oraz wypoczynku dla uczniów klas technik hotelarstwa,

- kurs podstawy rachunkowości korporacyjnej dla uczniów klas technik ekonomista i technik rachunkowości,

- kurs obsługi wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z egzaminem UDT, nowoczesna gospodarka magazynowa dla uczniów klas technik spedytor,

- kurs projektowania obiektowego JAVA od podstaw, kurs tworzenie gier 3D od podstaw dla uczniów klas technik informatyk

- kursy: filmowanie i fotografowanie dronami, filmowanie i montaż filmów, podstawy fotografii reklamowej, obróbka cyfrowa obrazu dla uczniów klas technik reklamy,

3. trening antydyskryminacyjny dla uczniów,

4. doradztwo zawodowe i personalne indywidualne dla uczniów,

5. wsparcie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych informatycznych, psychologa i pedagoga szkolnego w formie kursów i szkoleń,

6. doposażenie pracowni kształcenia zawodowego: pracowni hotelarskiej, pracowni ekonomicznej i rachunkowości, pracowni spedycyjnej, pracowni programistyczno- gamingowej, pracowni projektowania nowoczesnej reklamy ze studiem fotografii cyfrowej wraz z rozbudową i modernizacją sieci LAN w wymienionych pracowniach. Wartość modernizacji i doposażenia pracowni to prawie 650 000 złotych.

facebook