Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna


Od 2015 roku Zespół Szkół Ekonomicznych współpracuje z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. W ramach tej współpracy w obecnym roku szkolnym szkoła kontynuuje realizuję następujących  projekty: "Staż - dobry start II" i "Kwalifikacja + staż = nowe możliwości"

projekt - "Staż - dobry start II"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8, Poddziałanie 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”, realizowanym na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego o numerze RPSW.08.05.01-26-0004/18 w okresie 01.10.2018 - 31.08.2020.

Cele projektu i planowane efekty:

Celem projektu jest wsparcie 100 uczniów Technikum nr. 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych poprzez realizację zadań. 100 uczniów zwiększy kompetencje kluczowe z zakresu matematyki i j. angielskiego. Rozwinie kompetencje cyfrowe oraz społeczne i przedsiębiorcze. Zastosuje i pogłębi wiedzę i umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy podczas płatnego stażu u pracodawcy. W ramach projektu uczniowie biorą udział w dwudniowych zajęciach w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Obszar realizacji: województwo Świętokrzyskie, powiat Skarżyski, gmina Skarżysko-kamienna
Okres realizacji: X 2018 – VIII 2020

Wartość projektu: 415 641,25 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 353 295,06 zł

 projekt „Kwalifikacja + staż = nowe możliwości”

W ramach projektu „Kwalifikacja + staż = nowe możliwości”  realizowanego przez naszą szkołę we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach utworzono nową pracownię komputerową. Nowa pracownia  została wyposażona w laptopy z oprogramowaniem. Nowy sprzęt umożliwia modelowanie w środowisku 3D, dzięki programowi Rhino 6. Uczniowie zyskali możliwość pracy z zaawansowanymi aplikacjami grafiki cyfrowej, grafiki 3D i multimediów. 

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych poprzez realizację zadań. 60 uczniów zwiększy kompetencje kluczowe z zakresu matematyki i j. angielskiego. Rozwinie kompetencje cyfrowe oraz społeczne i przedsiębiorcze. Zastosuje i pogłębi wiedzę i umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy podczas płatnego stażu u pracodawcy. Ponadto uczniowie biorący udział w projekcie realizują zajęcia certyfikowane z grafiki komputerowej i druku 3d, które kończą się egzaminem zewnętrznym.  W ramach projektu uczniowie biorą udział w dwudniowych zajęciach w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

facebook