Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Od 2006 roku Zespół Szkół Ekonomicznych pozyskuje środki unijne na realizację praktyk zagranicznych dla młodzieży. Początkiem był udział w Programie „Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci” a następnie od 2014 udział w Programie Erasmus+ , programie Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Szkoła składa wnioski na konkursy w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna.
W ramach tej Akcji młodzież ZSE ma możliwość odbycia praktyk zawodowych za granicą w Niemczech (Berlin, Lipsk, Drezno), Anglii (Portsmouth), Hiszpanii (Malaga). Na praktykach uczniowie doskonalą swoje umiejętności merytoryczne w zakresie nauki zawodu, nabierają pewności siebie w dziedzinie umiejętności zawodowych, doskonalą posługiwanie się
j. obcym zawodowym i w sytuacjach życia codziennego. Stają się bardziej przedsiębiorczy, zaradni, potrafią się zachować w obcojęzycznym towarzystwie. Umiejętności tę procentują
w przyszłości przy poszukiwaniu pracy i już w pracy. Miejsca praktyk są zapewnione zgodnie z kierunkiem kształcenia. Uczniowie zdobywają wiedzę na temat obcych obyczajów
i tradycji, innej mentalności ludzi, innych sposobów rozwiązywania problemów. Dzięki wyjazdom wzrasta wiedza młodzieży na temat własnej osoby – własnych reakcji, siły charakteru, itd. Wyjazd uczy samodzielności i umiejętności dbania o siebie w innych niż zwykle warunkach, wśród obcych sobie ludzi. Korzyści, jakie odnoszą  uczniowie z odbytego stażu to nie tylko zdobycie nowych umiejętności ale zdobycie referencji i doświadczenia zawodowego popartego otrzymanym certyfikatem i Europassem. Możliwość wyjazdu za granicę na praktykę motywuje młodzież do nauki. Udział w projekcie jest „dobrą szkołą życia” a dla szkoły cennym doświadczeniem.

Zespół Szkół Ekonomicznych jest liderem w powiecie skarżyskim w pozyskiwaniu środków unijnych. Zrealizował 25 projektów. Na praktykę wyjechało 728 uczniów w ramach 40 grup.

Wartość pozyskanych środków w ramach Programu LdV i ERASMUS+ w latach 2006-2017 wynosi:

w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci”

905 574,11 EURO

w ramach programu ERASMUS+ 

392 599,39 EURO

razem

1 298 173,50 EURO

 

Projekty zrealizowane w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika

ramach Programu ERASMUS+

Konkurs 2014

 

Lp.

Tytuł projektu

Wartość projektu
w EURO

Termin realizacji praktyk

Ilość uczestników

1.  

„Staż zagraniczny uczniów technikum – inne spojrzenie
na świat”

174 176,14

14.03.2015 r. -27.03.2015 r.

 

12.04.2015 r.-25.04.2015 r.

 

12.09.2015 r.-25.09.2015 r.

03.10.2015 r.- 16.10.2015 r

03.04.2016 r. - 16.04.2016 r.

 

96 uczniów

(6 grup)

12 opiekunów

Konkurs 2015

2.  

„Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów skarżyskiego Ekonomika”

80 263,25

03.09.2016 r.- 16.09.2016 r.

i

04.09.2016 r.- 17.09.2016 r.

48 uczniów

(3 grupy)

6 opiekunów

Konkurs 2016

3.  

„Przygotowanie uczniów skarżyskiego Ekonomika
do aktywnego uczestnictwa
w europejskim rynku pracy”

138 160,00

18.03.2017 r.-31.03.2017 r.

 

16.09.2017 r.-29.09.2017 r.

 

30.09.2017 r.-13.10.2017 r.

 

14.10.2017 r.-27.10.2017 r.

82 uczniów

(4 grupy)

9 opiekunów

 

Projekty zrealizowane w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika

w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci”

 

Lp.

Tytuł projektu

Wartość projektu
w EURO

Termin realizacji praktyk

Ilość uczestników

            Konkurs 2016

1.

„Staż zagraniczny uczniów średniej szkoły ekonomicznej – inne spojrzenie na świat”

24 719,71

30.09.2006 r. -20.10.2006 r.

20 uczniów

2 opiekunów

2.

„Staż zagraniczny podstawą poprawy kompetencji przyszłych hotelarzy”

24 611,94

 

31.08.2007 r. - 21.09.2007 r.

20 uczniów

2 opiekunów

3.

„Doświadczenie zawodowe techników informatyków w dziedzinie multimediów”

24 650,96

 

30.09.2007 r. - 20.10.2007 r.

20 uczniów

2 opiekunów

4.

 

„Doświadczenie zawodowe techników ekonomistów
w Niemczech”

24 616,42

 

29.09.2007 r. - 19.10.2007 r.

20 uczniów

2 opiekunów

Konkurs 2007

5.

„Staż zagraniczny młodych ekonomistów w Niemczech – nowe doświadczenie zawodowe”

23 722,66

04.10.2008 r.-24.10.2008 r.

 

20 uczniów

2 opiekunów

6.

„Staż zagraniczny młodych hotelarzy w Niemczech – nowe doświadczenie zawodowe”

23 606,19

 

09.06.2008 r.- 29.06.2008 r.

20 uczniów

2 opiekunów

7.

„Staż zagraniczny młodych informatyków w Niemczech – nowe doświadczenie zawodowe”

23 722, 69

 

04.10.2008 r.- 24.10.2008 r.

20 uczniów

2 opiekunów

Konkurs 2008

8.

„Zagraniczne praktyki szansą
dla przyszłych hotelarzy
w osiąganiu europejskiego doświadczenia”

29 566,26

 

05.05.2009 r.-19.05.2009 r.

 

20 uczniów

2 opiekunów

9.

„Zagraniczne praktyki
dla uczniów rozpoczynających naukę jako przyszli technicy informatycy”

29 558,54

 

03.10.2009 r.-

16.10.2009 r.

20 uczniów

2 opiekunów

10.

„Zawodowe doświadczenie techników ekonomistów
w Niemczech”

29 558,57

03.10.2009 r.-16.10.2009 r.

 

20 uczniów

2 opiekunów

Konkurs 2009

11.

„Doskonalenie

kwalifikacji zawodowych

techników hotelarzy
i informatyków w Niemczech”

           

83 404,00

11.09.2010 r.- 24.09.2010 r.

 

36 uczniów

(2 grupy)

4 opiekunów

12.

„Doskonalenie kwalifikacji zawodowych techników  ekonomistów w Niemczech”

 

41 702,00

 

25.09.2010 r.-08.10.2010 r.

18 uczniów

2 opiekunów

Konkurs 2010

13.

 „Profesjonalna praktyka zagraniczna techników informatyków i techników hotelarzy w Niemczech, kluczem do mobilności zawodowej"

77 536,56

 

17.09.2011 r.- 30.09.2011 r.

38 uczniów

(2 grupy)

4 opiekunów

 

14.

 „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych techników  ekonomistów  w Niemczech”

38 504,42

 

08.10.2011 r.-21.10.2011 r.

18 uczniów

2 opiekunów

Konkurs 2011

15.

„Profesjonalna praktyka zagraniczna techników informatyków i techników hotelarzy w Niemczech, kluczem do mobilności zawodowej"    

76 811,61

15.09.2012 r.- 28.09.2012 r.

 

 

38 uczniów

(2 grupy)

4 opiekunów

16.

„Doskonalenie kwalifikacji zawodowych techników ekonomistów w Niemczech”

38 648,77

 

06.10.2012 r.-19.10.2012 r.

18 uczniów

2 opiekunów

Konkurs 2012

17.

„Doskonalenie kwalifikacji zawodowych techników ekonomistów w Niemczech”

36 353,00

 

06.04.2013 r. - 19.04.2013 r.

 

18 uczniów

2 opiekunów

18.

„Profesjonalna praktyka zagraniczna techników informatyków i techników hotelarzy w Niemczech, kluczem do mobilności zawodowej”

71 182,78

 

09.03.2013r.- 22.03.2013 r..

34 uczniów

(2 grupy)

4 opiekunów

 

19.

„Profesjonalna praktyka zagraniczna techników organizacji reklamy w Niemczech, kluczem
do mobilności zawodowej”

37 450,00

 

20.04.2013 r. 03.05.2013 r.

16 uczniów

2 opiekunów

Konkurs 2013

20.

„Profesjonalna praktyka zagraniczna techników informatyków i techników hotelarzy w Niemczech, kluczem do mobilności zawodowej"

71 173,37

13.09.2014 r. -  26.09.2014 r. 

 

34 uczniów

(2 grupy)

4 opiekunów

21.

„Profesjonalna praktyka zagraniczna techników organizacji reklamy w Niemczech, kluczem do mobilności zawodowej" 

37 990,00

 

04.10.2014r.-17.10.2014 r. 

 

16 uczniów

2 opiekunów

22.

„Doskonalenie kwalifikacji zawodowych techników  ekonomistów w Niemczech”

36 483,66

 

29.03.2014 r. -11.04. 2014 r.

18 uczniów

2 opiekunów

facebook