Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Działająca od roku szkolnego 2013/14, Szkolna Akademia Cisco, przez pierwsze dwa lata oferowała swoim uczniom kurs IT Essentials, pozwalający uczniom naszej szkoły otrzymać darmowy, pełen dostęp do zasobów znanej na całym świecie akademii, uczestniczyć w autoryzowanych szkoleniach, zdawać międzynarodowe egzaminy oraz poszerzać swa wiedzę na weekendowych zajęciach. Zakres materiału tych zajęć, w większości pokrywa sie z tematyka egzaminu na kwalifikację E.12.

Dzięki współpracy z naszą 'akademią matką', od roku szkolnego 2015/16 rozpoczynamy w pełni autoryzowane zajęcia na kursie CCNA Routing and Switching. Oferta kierowana będzie do uczniów klasy trzeciej, czyli tych którzy przygotowują się do egzaminu E.13.

Wszystkie egzaminy cząstkowe – czyli zaliczenia rozdziałów oraz modułów – odbywać się będą w szkole. Egzaminy certyfikacyjne – organizowane indywidualnie przez zainteresowanych – można zdawać w ośrodkach takich jak Kraków, Warszawa lub Rzeszów.

Od września w naszej szkole, w ofercie znajdą się dwa pierwsze rozdziały kursu, czyli Routing and Switching. Poszerzenie działalności akademii, zależne jest od postępu oraz tempa realizacji szkoleń dla uczniów.

O przyjęciu do akademii decydują:
- oceny z przedmiotów przygotowujących do egzaminów E.12 oraz E.13;
- frekwencja ucznia na zajęciach szkolnych;
- ocena z języka angielskiego.

Zajęcia odbywać będą się w języku polskim, z osobą posiadającą uprawnienia do ich prowadzenia, w oparciu o materiały, ćwiczeni oraz testy w języku angielskim. Każdy ze słuchaczy otrzyma ponadto dostęp od polskich odpowiedników tych materiałów, przygotowanych między innymi przez pracowników Wyższej Szkoły informatyki i Zarządzania z Rzeszowa, będącej nasza akademią „matką”.

Po zaliczeniu każdego z modułów uczniowie otrzymają stosowne zaświadczenie, podpisane przez instruktora, opatrzone pieczęcią akademii.

Mamy nadzieję, że również i ten kurs okaże się pomocny w zdaniu egzaminu zawodowego i pomoże w uzyskaniu kolejnej kwalifikacji.

facebook