Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

DOKUMENTACJA SKŁADANA PREZ UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE
DO SZKOŁY POWINNA ZAWIERAĆ:

 

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły otrzymane poprzez dokonanie zgłoszenia w Systemie Elektronicznego Naboru, podpisane przez kandydata oraz rodzica/prawnego opiekuna.
 2. Trzy fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem w rozmiarze 30 x 42 mm.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 5. Ewentualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Karta zdrowia- wydana przez szkołę podstawową .

(DODATKOWO PROSZĘ SKSEROWAĆ Z KARTY NAJNOWSZY BILANS ZDROWIA)

 1. Karta informacja potwierdzająca przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wydana przez szkołę podstawową).

 

27.07.2023r. proszę o zgłoszenie się do sekretariatu ZSE po odbiór skierowania na badania do medycyny pracy.

 

INFORMACJE DLA KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLAS 1

 

 1. Jeżeli uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię proszę o jak najszybsze dostarczenie do sekretariatu szkoły.
 2. Aktualne tytuły podręczników będą dostępne końcówką sierpnia na stronie szkoły www.zseskarzysko.pl 
 3. Z początkiem września na holu I-ego piętra odbędzie się kiermasz książek używanych
  od uczniów klas starszych.
 4. Wszystkie książki kandydat ZSE zakupuje we własnym zakresie.
 5. Proszę o zakup sportowego obuwia szkolnego z białymi spodami.

 

facebook