Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Kto z Was nie słyszał o „Ekonomiku”? W powiecie skarżyskim nie ma chyba nikogo, kto nie miałby w rodzinie absolwenta naszej szkoły. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku- Kamiennej jest bowiem szkołą z 95-letnią tradycją i wieloma sukcesami na koncie. Nie spoczywamy jednak na laurach: inspiruje nas działanie, w którym koncentrujemy się na innowacyjnym rozwoju i pracy na rzecz młodzieży, czego najlepszym dowodem jest Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadpodstawowych miesięcznika Perspektywy, w którym od 2015 r. nasza szkoła plasuje się wśród 25 najlepszych techników w woj. świętokrzyskim i  zajmuje zaszczytne pierwsze miejsce w tej grupie szkół w powiecie skarżyskim. Ten sukces cieszy i  jednocześnie  daje motywację do dalszej pracy.

Choć w codziennej pracy skupiamy się na sprawach bieżących i rozwiązywaniu aktualnych problemów, nie zapominamy także o tym, co nas ukształtowało: dziewięćdziesiąt pięć lat historii naszej szkoły. Regularnie, co pięć lat, organizujemy uroczyste jubileusze skłaniające do refleksji i dające okazję do wspomnień oraz pochylenia się nad dorobkiem byłych pracowników i uczniów placówki. 06 grudnia 2022r. obchodziliśmy święto 95- lecia naszej szkoły.

Główne profile kształcenia są w naszej szkole od lat związane z finansami administracją i usługami. Oferujemy naukę w 7 zawodach: technik informatyk, technik reklamy technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik rachunkowości, technik spedytor, technik handlowiec. Nasza oferta jest stała, ściśle związana z potrzebami rynku pracy. Branże ekonomiczna, informatyczna, hotelarska, handlowa niezmiennie poszukują pracowników, nie brak ofert również w sektorze reklamowym i spedycji. Proponowane przez nas kierunki kształcenia gwarantują więc stabilne perspektywy pracy nie tylko na rynku lokalnym, ale także w całym kraju i poza jego granicami. Obecnie uczy się u nas 640 uczniów w 26 oddziałach. Ekonomik cieszy się popularnością wśród absolwentów szkół podstawowych. W ubiegłym roku przyjęliśmy 6 klas pierwszych. Cieszy nas to, że uczniowie wybierają naszą szkołę. To świadczy o jakości kształcenia i dobrych warunkach, jakie im stwarzamy.

Szkoła nastawiona jest na potrzeby uczniów. Młodzież ma dostęp do pracowni przedmiotowych, 7  pracowni komputerowych, Internetu, szybkiego łącza OSE, biblioteki  z centrum multimedialnym oraz zaplecza sportowego z nowym, wielofunkcyjnym boiskiem szkolnym, które zostało oddane do użytku w maju 2019 roku. W okresie letnim br. zostanie także przeprowadzony kapitalny remont kompleksu sportowego.

W 2019 roku szkoła podpisała umowy o objęciu szkoły patronatem naukowym z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Politechniką Świętokrzyską. Od stycznia 2023r. klasy o profilu kształcenia technik informatyk są klasami patronackimi Politechniki Świętokrzyskiej.

Jesteśmy technikum więc jednym z naszych priorytetów jest wysoki poziom kształcenia zawodowego, w tym także praktycznego, zarówno w kraju, jak i za granicą. Jesteśmy absolutnym liderem w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej – ponad 2 000 000 Euro pozyskanych na kształcenie zawodowe. Dzięki środkom unijnym jesteśmy w stanie zaproponować uczniom praktyki zagraniczne w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii oraz dodatkowe kursy zawodowe z grafiki komputerowej i druku 3D.

Od 2015 roku Zespół Szkół Ekonomicznych współpracuje ze Staropolską Akademią Nauk Stosowanych (dawniej Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych) im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. W ramach tej współpracy co roku ok. 100 uczniów odbywa  płatne staże u pracodawców, za które otrzymują wynagrodzenie w wysokości 2000 zł, uczestniczy w dodatkowych kursach prowadzonych na terenie szkoły przez specjalistów zewnętrznych, ukończenie których pozwala na zdobycie dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami.

Na podstawie porozumienia zawartego z Centrum Informacji Księgowej w Warszawie nasza szkoła stała się ośrodkiem egzaminacyjnym, w którym są przeprowadzane egzaminy na Certyfikat Księgowego. Wszyscy chętni uczniowie mogą zdobyć więc dodatkowe kwalifikacje bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów i bez dodatkowego stresu wynikającego z konieczności zdawania egzaminu w obcym miejscu. Na podstawie umowy z Wirtualną Akademią Trans Edu w Warszawie uczniowie w pobierający naukę w  zawodzie technik spedytor mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach zawodowych i po zdaniu egzaminu pozyskać dodatkowe certyfikaty.

Szkoła nawiązała także współpracę z kolejnymi  instytucjami: Narodowym Bankiem Polskim, który w ramach projektu „Mikołaj Kopernik postawił na edukację” dofinansowuje organizację Warsztatów Przedsiębiorczości Ekonomika oraz Konkursu Przedsiębiorczości Ekonomika, dzięki czemu szkoła może fundować zwycięzcom wartościowe nagrody rzeczowe: laptopy, tablety, smartfony itp.,  Szkoła znalazła się także w elitarnym gronie 150 szkół z całej Polski nagrodzonych certyfikatem „Złote Szkoły NBP”. Współpracujemy również z Fundacją mBanku, która dofinansowuje projekty edukacji matematycznej i ekologicznej oraz z Fundacją Banku Pekao S.A. dofinansowującą projekty z wielu różnych dziedzin.

26 lutego 2021 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała naszej szkole Akredytację w sektorze "Kształcenie i szkolenie zawodowe". Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus. Nowy Erasmus to kontynuacja obecnej perspektywy finansowej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021-2027. Przyznanie Akredytacji umożliwia korzystanie z ułatwionej formy wnioskowania o dofinansowanie projektów Akcji 1 w latach 2021-2027, stąd też do 2027 r. mamy 100% gwarancji finansowania wyjazdów naszych uczniów na praktyki zagraniczne.

 „Ekonomik” jest także od lat Szkołą Olimpijską. Młodzież szczególnie chętnie bierze udział w olimpiadach związanych z przyszłym zawodem i to właśnie w nich odnosi znaczące sukcesy. Nasza szkoła stawia na rozwijanie zainteresowań, zdolności i kreatywności uczniów. Staramy się każdemu z nich stworzyć warunki do optymalnego rozwoju we własnym stylu i własnym tempie. Motywujemy ich do pracy stosując z jednej strony wzmacnianie pozytywne: zachęcamy do wysiłku, nagradzamy i tworzymy przyjazną, pozbawioną stresu atmosferę, z drugiej zaś tworząc warunki do aktywnej samorealizacji.

W grudniu 2022r. zostało powołane do życia Stowarzyszenie „Nasz Ekonomik”, którego podstawowym celem jest pozyskiwanie środków finansowych i wspieranie działań na rzecz społeczności szkolnej.

Szkoła ma świetną lokalizację w ścisłym centrum miasta oraz dobre zaplecze dydaktyczne, systematycznie wzbogacane o nowoczesne środki wspomagające procesy dydaktyczne. Dysponujemy siedmioma nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, jak również pracowniami multimedialnymi, przestronną salą gimnastyczną i dobrze wyposażoną siłownią. Budynek szkolny został w 2010 roku poddany termomodernizacji, a opiekunowie pracowni, wychowawcy i młodzież bardzo starają się o atrakcyjną i przyjazną aranżację poszczególnych sal lekcyjnych.

Zapraszamy do naszej szkoły!

 

                                                                                                                                                                                          Dyrektor ZSE -  Joanna Romanowska

 

 

 

 

 

 


facebook