Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

„Jedyne, czego nikt nam nie zabierze, to wspomnienia” – tymi słowami absolwentka szkoły – Zuzanna Abrysowska – Luty wyraziła swoje uczucia wywołane spotkaniem z kolegami i koleżankami z lat szkolnych. Wypowiedziała je w czasie uroczystości 80-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika dnia 10.XI. 2007 r.

Pod hasłem „Spotkanie pokoleń” w MCK zebrali się absolwenci Szkół Ekonomicznych w Skarżysku – Kamiennej ( w ciągu swego trwania placówka nosiła różne nazwy) oraz nauczyciele i byli pracownicy. Uroczystość główną poprzedziła Msza Święta w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej celebrowana przez bp. Adama Odzimka. Wśród koncelebrantów znaleźli się absolwenci szkoły: ks. Marian Ślusarczyk, ks. Dariusz Frydrych oraz związani z placówką przez katechezę ks. Jerzy Karbownik i ks. Piotr Giemza. Wtedy to nastąpiło poświęcenie nowego sztandaru szkoły.

Po błogosławieństwie goście udali się do MCK. Następnie pani dyrektor Jolanta Nowicka przywitała przedstawicieli władz miasta, powiatu, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz przybyłych gości.
Uroczystość prowadzili absolwenci: pani Alina Skuza – skarbnik powiatu skarżyskiego i pan Andrzej Kurpeta – emerytowany nauczyciel.

Zaproszeni goście w swoich przemówieniach podkreślali znaczenie szkoły w życiu miasta i złożyli gratulacje oraz życzenia powodzenia w dalszym rozwoju placówki.

Za wzorową pracę i osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej wyróżniono nauczycieli:
- nagrodą dyrektora szkoły – p. Jadwigę Baltyn, p. Zdzisławę Brożynę, p. Iwonę Jantę, p. Jolantę Jaglińską, p. Sylwestra Karczmarskiego, p. Mariolę Kowalską, p. Małgorzatę Krzemińską,
p. Jolantę Michnowską, p. Grażynę Surmacz, p. Zbigniewa Stradowskiego,
- medalem KEN – p. Lidię Sadzę – Spadło.

Uroczystość ożywiły wspomnienia Waldemara Lubaszewskiego, który ukończył szkołę w 1947 r. Przekazał on placówce pamiątkowe zdjęcia archiwalne.

Po części oficjalnej na scenie pojawili się uczniowie ZSE, zaprezentowali przygotowany przez siebie pod kierunkiem p. Justyny Gruszczyńskiej i p. Małgorzacie Stefańskiej program artystyczny. Scenariusz osnuty został na wydarzeniach z historii szkoły i tych odnoszących się do jej aktualnych sukcesów. Występ uświetniła grupa prezentująca aerobik oraz para trenująca taniec towarzyski – Bartek Pietrzyk i Angelika Lach. Na koniec wystąpił Tomasz Piętak z repertuarem operowym. Warto nadmienić, że ten zaprzyjaźniony ze szkołą artysta jest absolwentem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.

Spotkanie w MCK dostarczyło zebranym wielu emocji ale jeszcze więcej wzruszeń i radości przyniosła wizyta w murach szkoły. Tutaj goście mieli okazję poczęstować się przygotowanymi potrawami. Zwiedzili również szkołę i przygotowaną wystawę prezentującą 80 –letnia historie placówki. Znalazł się też czas na spotkania roczników absolwentów w salach lekcyjnych, na towarzyszące im wspomnienia, opowieści i wzruszenia.

Zainteresowani mogli nabyć suplement do monografii szkoły opracowany przez p. Lidię Sadzę – Spadło i p. Małgorzatę Krzemińską oraz złożony komputerowo przez p. Przemysława Janickiego.
80 – lecie szkoły to wydarzenie, które zapisało się w pamięci uczestników – zarówno gości, jak też aktualnych pracowników i uczniów szkoły. Choć wymagało wielu starań i długotrwałych przygotowań, stało się źródłem dumy i zadowolenia wszystkich zaangażowanych. Mamy nadzieję, że zachęci do podobnych „spotkań pokoleń” w następnych latach.

facebook