Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej:

 Dyrektor szkoły - mgr Joanna Romanowska - język niemiecki

V-ce dyrektor - mgr Iwona Dębińska - zawodowe przedmioty ekonomiczne


Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej:

mgr Elżbieta Lewicka - pedagog szkolny

mgr Lidia Hanc -  pedagog specjalny

mgr inż. Magdalena Armata-Ołownia - zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Aneta Bialik - geografia, zawodowe przedmioty ekonomiczne

mgr Wojciech Białek - geografia

mgr Grzegorz Bień - historia 

mgr Piotr Berliński – prawo

mgr Ewa Bogucka - język angielski

mgr Anna Berus- zawodowe przedmioty ekonomiczne

mgr Marlena Cybulska - chemia, zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Agnieszka Dąda - biologia, chemia

mgr Justyna Gruszczyńska - język polski

mgr Alicja Gołosz - matematyka

mgr Iwona Janta – matematyka

mgr Jolanta Jaglińska - zawodowe przedmioty ekonomiczne i hotelarskie

mgr Beata Jajkowska - geografia

mgr Aneta Kamińska - język angielski, psycholog

mgr Sylwester Kaczmarski - wychowanie fizyczne

mgr Mariola Kowalska - zawodowe przedmioty ekonomiczne i hotelarskie

mgr Anna Kozłowska - zawodowe przedmioty ekonomiczne

mgr Edyta Madej - zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Agnieszka Marszałek - Zyzik - j angielski, historia

mgr Jolanta Michnowska - matematyka, chemia, zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Ilona Mrówka – historia

ks. Paweł Męcina - religia

mgr inż. Katarzyna Pisarek - zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Anna Plucner - język angielski

mgr Milena Stefańska - język polski

mgr Małgorzata Stefańska – bibliotekarz

mgr Anna Suwała - historia, zawodowe przedmioty hotelarskie

mgr Agnieszka Sikorska - chemia 

mgr Anna Lenart - wychowanie fizyczne

mgr Katarzyna Wąsikowska - zawodowe przedmioty spedytorskie

mgr Joanna Więckowska - chemia 

mgr Jacek Wojdat - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr K. Żmijewska - historia

mgr Radosław Żmijewski - język polski, wiedza o kulturze

mgr Małgorzata Wolska - język niemiecki

mgr Renata Frąckiewicz -
fizyka

mgr Agata Gębicka -
język polski 

mgr Beata Kupidura  -
język niemiecki

mgr M. Karpeta - język angielski

mgr Sławomir Kubasiewicz - edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka, zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Sławomir Szwarc - zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Cezary Lisowski -
wychowanie fizyczne

mgr Renata Michalska -
informatyka, zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Grzegorz Michnowski -
historia

mgr Grzegorz Niewczas - 
zawodowe przedmioty informatyczne

mgr Sylwia Kęczkowska - zawodowe przedmioty ekonomiczne

mgr Katarzyna Kędzierska - zawodowe przedmioty spedytorskie

mgr Marzena Pietras -
religia

mgr Agnieszka Wożniak - Grad - geografia

mgr Monika Wójtowicz -
plastyka 

mgr Małgorzata Zdziesińska - matematyka

mgr Małgorzata Niewęgłowska - Chała -
rewalidacja

mgr Katarzyna Skalmierska -
rewalidacja


facebook