Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Witamy, jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 9.01.2023 r. przy ZSE rozpoczęło swoją działalność Stowarzyszenie „Nasz Ekonomik” .
Naszym celem jest przede wszystkim:
- rozwijać i wspierać uczniów zarówno tych szczególnie uzdolnionych jak i mających trudności w nauce,
- organizacja i realizacja zadań prospołecznych, kulturalnych oraz edukacyjnych w środowisku lokalnym,
- upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
- propagowanie wiedzy dotyczącej praw człowieka, swobód obywatelskich w tym równości szans kobiet i mężczyzn jak również osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- kultywowanie tradycji patriotycznych.
To zaledwie kilka z naszych celów.
Zachęcamy do zapoznawania się poprzez stronę ZSE oraz facebook,a z działaniami, które będziemy realizować.
Jeśli chcielibyście Nas wspierać, zachęcamy do przekazywania darowizn na konto :
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie:
Nr konta: 41 8520 0007 2002 2003 1327 0001
Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Ekonomik”.

facebook