Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Przypominamy, że od 1 września wszystkich uczniów obowiązuje używanie obuwia zmiennego na terenie szkoły. 
Obuwie zmienne (ciapki, adidasy, trampki) powinno mieć jasną, miękką podeszwę.

Dyrektor ZSE 
 Joanna Romanowska 
          

 

21.09.2023 (czwartek)

Praktyka zawodowa – kl. 3a i 3d

Konferencja ekologiczna – klasa 3c pod opieką p. prof. A. Dądy

 

Za p. prof. A. Dądę

1. 4e – uczniowie przychodzą później

2. –

3. –

4. 3b – p. prof. A. Plucner (doradztwo zawodowe)

5. 1c – p. prof. M. Pietras zam. l. 8-mej

 

Za p. prof. A. Gębicką

4.  1b – p. prof. R. Żmijewski

5. –

6. –

7. 3c – p. prof. S. Kaczmarski zam. l. 10-tej

8. 1a – p. prof. J. Wojdat zam. l. 9-tej

9. 3c – uczniowie zwolnieni do domu

 

Za p. prof. A. Kozłowską

1. 1b – uczniowie przychodzą później

2. 1b – uczniowie przychodzą później

3. –

4. 2b – p. prof. B. Kupidura zam. l. 7-mej w piątek

5. 1b – p. prof. S. Kęczkowska zam. l. 1-szej i l. 9-tej w piątek

6. 1a – p. prof. J. Wojdat zam. l. 10-tej

7. –

8. 1d – p. prof. J. Wojdat zam. l. 10-tej i l. 10-tej we wtorek

 

22.09.2023 (piątek)

Praktyka zawodowa – kl. 3a i 3d

 

Za p. prof. A. Gębicką

2. 1a – uczniowie przychodzą później

3. 1b  – p. prof. Małgorzata Stefańska

4. 3c – p. prof. A. Plucner (doradztwo zawodowe)

5. 1b – p. prof. A. Plucner (doradztwo zawodowe)

6. 1a – p. prof. W. Białek zam. l. 7-mej

 

Za p. prof. A. Lenart

1.  1a, 1b – uczniowie przychodzą później

2. –

3. 5bp, 5cp, 5dp – uczniowie przychodzą później

4. 2c – p. prof. Małgorzata Stefańska

 

Za p. prof. S. Szwarca

8. 1a – uczniowie zwolnieni do domu

9. 1a – uczniowie zwolnieni do domu

 

 Za p. prof. S. Kaczmarskiego

1. 2a, 2d – uczniowie przychodzą później

2. 2a, 2d – uczniowie przychodzą później

3. 2b – p. prof. J. Wojdat

4. 5ap – p. prof. J. Wojdat

5. 4e, 4f – p. prof. J. Wojdat łączy grupy

6. 5bp – uczniowie zwolnieni do domu

7. 5bp – uczniowie zwolnieni do domu

 

25.09.2023 (poniedziałek)

Praktyka zawodowa – kl. 3a i 3d

Wycieczka – kl. 4e

 

Za p. prof. K. Pisarek

1. 1c – uczniowie przychodzą później

2. 1c – uczniowie przychodzą później

3. 1c – uczniowie przychodzą później

4. 5ep – uczniowie zwolnieni do domu;  l. 9-ta z p. prof. M. Kowalską przeniesiona na wtorek na l. 6-tą

5. 5ep – uczniowie zwolnieni do domu

6. 5ep – uczniowie zwolnieni do domu

 

Za p. prof. E. Madej

1. 1c – uczniowie przychodzą później

2. 1c – uczniowie przychodzą później

3. 1c – uczniowie przychodzą później

4. 4e – klasa na wycieczce

5. 4e – klasa na wycieczce

6. 4e – klasa na wycieczce

7. 5ep – uczniowie zwolnieni do domu

8. 5ep – uczniowie zwolnieni do domu

facebook